IMG_2052

„Gazdaság, jog és szuverenitás az EU-ban – tagállami érdekek és kötelezettségek összehangolása a globális gazdasági térben” címmel rendezett közös nemzetközi konferenciát az EPLO és az NRTI

2019. április 25-én került megrendezésre a „Gazdaság, jog és szuverenitás az EU-ban – tagállami érdekek és kötelezettségek összehangolása a globális gazdasági térben” című nemzetközi konferencia a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete, a Europe Direct Szeged és az Európai Közjogi Szervezet (EPLO) közös szervezésében.

 

A konferenciát Trócsányi László igazságügyi miniszter és Spyridon Flogaitis az EPLO igazgatója nyitotta meg. Trócsányi László köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a konferencia témája meghatározó jelentőségű terület, amely a közjog és a magánjog határán fekszik, illetve a miniszter kiemelte: a tagállamok gazdasági ereje támogatja és megerősíti Európa gazdasági erejét, ugyanakkor tudatosítanunk kell, hogy a nemzeti piacra és a befektetők védelmére vonatkozó szabályozás gazdasági szektoronként különböző és egyúttal tagállamonként eltérő tartalommal bír.

 IMG_1968


Prof. Dr. Flogaitis köszöntőjét az EPLO és Magyarország között fennálló, folyamatosan fejlődő kapcsolat fontosságának hangsúlyozásával kezdte: a mostanra kiforrottá vált kapcsolat fejlődik és ez a jövőben így marad. A professzor a konferencia témájának időszerűségét hangsúlyozva köszönetet mondott a szervezőknek a rendkívül aktuális témaválasztásért, továbbá hangsúlyozta a kormányok felelősségét abban, hogy megvédjék polgáraik érdekeit. Az EPLO vezetője hangsúlyozta: ez a konferencia képes hozzájárulni a rendkívül szükséges párbeszédhez és ahhoz, hogy közelítse egymáshoz a különböző világnézetek által megfogalmazott sokszor eltérő igényeket az EU-n belül.

 IMG_1987


Prof. Dr. Csehi Zoltán az Európai Unió Bíróságának bírája előadásában összegezte az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló új EU rendelet tartalmát, együtt értékelve a rendelet legfontosabb rendelkezéseit az alkalmazott fogalmakkal. A bíró előadásában az EUB esetjogán keresztül illusztrálta a rendelet jövőbeni lehetséges értelmezését.

 IMG_1988


Varjú Márton, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója bemutatta az ex-Lendület HPOP munkacsoportot, amelyet az Európai Unió gazdasági irányítása során érvényesülő (vagy nem érvényesülő) jogi és szabályozási rugalmasság feltérképezésére hoztak létre figyelembe véve a nemzeti érdekeket. (A kutatás eredményeit a kutatócsoport a „Between Compliance and Particularism” című kötetben tette közzé.)

 IMG_2015


Horváthy Balázs a győri Széchenyi István Egyetem docensének előadása az EU által a tagállamoknak a közös kereskedelempolitika területén adott hatáskörökről szólt. Az előadás vezérfonalát az Európai Unió Bírósága által az előadás során bemutatott esetekben alkalmazott dinamikus megközelítés jelentette.

 IMG_2023


Prof. Dr. Jorge Bacelar Gouveia a lisszaboni NOVA egyetemről előadását a nemzetbiztonság, illetve az egyes befektetésekkel összefüggő gazdasági érdekek témájában tartotta. A professzor előadásának fókuszát a „Golden Shares” témaköre jelentette, amely kifejezésre juttatja azt az elképzelést, hogy meghatározott gazdasági szektorok (a nemzeti érdektől vezérelten) a tagállamok kezében maradjanak abban az esetben, ha a tagállamok nemzetbiztonsága érintett.

 IMG_2024


Az ebédszünet után Prof. Dr. Farkas Beáta az SZTE Gazdaságtudományi Kar professzora tartott előadást világgazdasági trendekről, illetve ezek kapcsolódásairól az EU-hoz. A jogász-közgazdász professzor előadását számos grafikon és szemléltető eszköz hozta közelebb a hallgatósághoz.

 

Prof. Dr. Yao-Ming Hsu a taiwani Chengchi Egyetem professzora átfogó képet festett a kínai uniós befektetési érdekekről, többek között olyan ellentmondásos kérdések felvetésével, mint a viszonosság hiánya, az állami tulajdonú ágazati hegemónia és a kínai beruházások problémája, amelyek csak az EU-tagállamok egy kis hányada felé irányulnak. A prezentáció végén a professzor számos megoldást javasolt, mint például több kétoldalú megállapodás Kína és az EU tagállamai között, vagy Kína és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezmény létrehozása.

 IMG_2031


Dr. Kovács Bálint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója előadásában bemutatta a nemzetközi jog nemzeti jogra gyakorolt hatását, illetve a szuverenitás és a gazdaság kapcsolatát a pacta sunt servanda elv alapján, többek között az elv történetével és a vonatkozó gyakorlatot szemléltető példákkal együtt.

 

Az utolsó előadást Prof. Dr. Nagy Csongor István tartotta az SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszékéről, aki az EU-t, mint „új srácot” írta le a nemzetközi beruházásvédelem területén, akinek a viselkedése jelenleg még kiszámíthatatlan.

 IMG_2069copy


A délutáni szekció moderátora Prof. Dr. Martonyi János, a magyar EU-csatlakozást vezető korábbi külügyminiszter volt. A professzor a konferencia záróbeszédében értékelte a konferencián elhangzottakat, illetve hangsúlyozta az identitás és a nyitottság szerepét a úgy a globális kereskedelemben, mint az Európai Unió kontextusában.

 

A konferencia számos kutatót, szakértőt és hallgatót vonzott a jog, a közgazdaságtan és a nemzetközi kapcsolatok különböző területeiről és kiváló platformot biztosított a résztvevők között kialakuló párbeszéd számára, amely végül is a konferencia alapkoncepciójának célját jelentette.

 

Szeged, 2019. 05. 13.

Gizem Gültekin Várkonyi és Tribl Norbert