DSC_0364_cover

Ismét szegedi sikerek Kolozsvárott – I. és IV. helyezést értek el a szegedi jog kar csapatai a Sapientia versenyén

2019. május 3-án második alkalommal rendezték meg a „Jog a gyakorlatban” című jogesetmegoldó versenyt és szakmai tábort, amelynek idén is a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adott otthont Kolozsvárott.

 

Az egész hétvégét felölelő szakmai rendezvény keretén belül 3-3 fős csapatok mérték össze anyagi jogi tudásukat, polgári jogi és büntetőjogi szekcióban. Az eseményre 8 hazai jogi kar delegált versenyzőket és a házigazda intézmény hallgatói is megmértették magukat.

 

A verseny szombat délelőtt vette kezdetét. A polgári jogi szekcióban 3 darab, terjedelmes és komplex jogesetet kaptak a csapatok, amelyek megoldását 3 óra alatt kellett elkészíteni írásban. A jogesetekben felmerülő problémák a polgári jog legkülönbözőbb területeit érintették. A megoldáshoz kizárólag a Polgári Törvénykönyv használata volt engedélyezett. A Magyarországról érkező hallgatóknak a magyar jogszabály szerint, a vendéglátó intézmény hallgatóinak pedig a román jog alapján kellett kialakítani álláspontjukat.

 DSC_0370-min

A büntetőjogi szekció vonatkozásában, 10 darab, terjedelmét tekintve rövid, de annál komplexebb jogesetet kellett a csapatoknak megoldani 3 óra alatt, amelyhez segédeszközül csupán a Büntető Törvénykönyvet lehetett használni.

A jogesetek többsége az élet és testi épség elleni bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdéseit érintette, de a hallgatóknak korrupciós, nemi élet szabadságát sértő, vagyon elleni, illetve vagyon elleni erőszakos bűncselekményekkel összefüggő példákat is meg kellett oldaniuk. E széles palettáról válogatott jogesetek kapcsán a csapatok feladatát a helyes anyagi jogi minősítés megállapítása, valamint egy-egy, a jogesetben megbújt anyagi jogi problémák feltárása képezte. Külön figyelmet kellett fordítani a stádiumtanra, az elkövetők tanára, valamint az egység-többség tanára is. A jogesetek megoldásainak pontozása során hangsúlyos szempont volt a minősítések indokolásának részletessége, a felhasznált anyagi jogi érvkészlet megalapozottsága.

 DSC_0373-min

A verseny utolsó napján, vasárnap délelőtt a csapatoknak szóban kellett megvédeniük a korábban leírt megoldásaikat. A szóbeli előadásoknál a jogi terminológia használata, az érvelés logikája, a helyes szillogizmus képezte az értékelési szempontrendszer alapját. Így a végső eredményt az írásbeli munka, valamint annak a szóbeli ismertetésére kapott pontok determinálták.A jogi karok képviselőiből delegált szakmai zsűri döntése alapján a polgári jogi szekcióban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának csapata I. helyen zárta a színvonalas eseményt.

A csapat tagjai Árvai Gergő, Stricz Walter Roland és Zsurzsa Zsolt József voltak, felkészítőjük Dr. Telegdy Gergely, mesteroktató volt.

 

A büntetőjogi szekcióban karunk csapata: Bródy Áron, Csapó Gábor, Katona Norbert  a IV. helyezést érte el, a csapat felkészítője Dr. Gál Andor, adjunktus volt.

 DSC_0364-min

A szakmai előadások és programok között a szervezők vendégszeretete jóvoltából alkalom nyílt más egyetemek hallgatóival az informális eszmecserére, a versenyen szerzett tapasztalatok megvitatására és Kolozsvár megtekintésére is.

A szervezők munkáját valamennyi szegedi résztvevő nevében köszönjük! Értékes tapasztalatokkal és életre szóló emlékekkel térhettünk haza Kolozsvárról!