Ad astra et ultra – Az Üzleti Jogi Modul Ünnepsége


A kilencedik félév vizsgaidőszakának vége a jogászhallgatók életében mindig különös jelentőséggel bír, hiszen az ezt követő időszak a szakdolgozatvédésről, a záróvizsgákról, a diploma átvételéről, végső soron pedig a szakmai élet kezdetéről szól.

A 2018/19-es tanév I. félévének vége ezúttal azonban nemcsak az ötödéves hallgatók, hanem az Üzleti Jogi Intézet számára is fordulópontot jelentett. A félév végével ugyanis az első üzleti jogi modulos csoport speciális képzésének vége is elérkezett.


Az Üzleti Jogi Modul 2018-ban 


think-outsideA modulos képzésben a hallgatók naprakész, gyakorlatorientált ismereteket kaphatnak az üzleti szektor jogi kérdéseiben. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne csak a „hagyományos”, hanem az innovatív területek jogi szabályozásával is megismerkedjenek, látókörüket folyamatosan bővítsék, nemzetközi szakemberektől is tanulhassanak – ezért hallgatóink részére külföldi oktatók, kutatók által tartott, angol nyelvű kurzusokat is rendszeresen szervezünk. 2018 májusában a Richmond-i Egyetem (USA) professzora, David Frisch Secured Transactions címmel tartott többnapos fakultatív kurzust hallgatóinknak. 2018 októberében a Lodz-i Egyetem (Lengyelország) két oktató-kutatója tantermi előadás keretében ismertette meg hallgatóinkat a digitális gazdaság speciális kérdéseivel: Dr. Malgorzata Sek a sharing economy, Prof. Dr. Ziemowit Kukulski pedig a kettős adóztatás elkerülése témájában. Szintén 2018 októberében, a Sapienza Egyetem (Olaszország) kutatója, Maria Romana Allegri látogatott el Intézetünkbe azért, hogy a GDPR rendelkezéseiről, valamint az újságírás szabályairól tartson előadást hallgatóinknak.


A modulos hallgatóknak szervezett ünnepség 


img_20190203_0937042
2019. január 31-én Intézetünk ünnepséget rendezett a végzős modulos hallgatóknak. Az ünnepséget Dr. Gellén Klára intézetvezető, a modul felelőse nyitotta meg, aki köszöntőjében a hallgatók tehetségének, érdemeinek elismerésére is kiemelt figyelmet fordított. A modulos hallgatók ugyanis nemcsak kiemelkedő tanulmányi eredményeikről, hanem a tudományos kutatás, a jogi újságírás, valamint a jogi logika gyakorlati alkalmazása, a jogesetmegoldás és perbeszéd területén is remekeltek az elmúlt években. A hallgatók eredményeit oktatói szemmel Dr. Hegyes Péter és dr. Labancz Andrea is méltatta, amit a hallgatók versenyekkel kapcsolatos saját tapasztalatainak, élményeinek megosztása követett; majd a TDK tevékenységét mutatta be Dr. Farkas Csamangó Erika, az Üzleti Jogi TDK felelőse.

A tudományos és versenyeredmények mellett a modulos hallgatók aktív tagjai voltak az Üzleti Jogi Intézet Tudományos Diákkörének is, amelynek elismeréseképpen Intézetünk Elismerő Oklevelet adományozott részükre. Az okleveleket Dr. Gellén Klára és Dr. Farkas Csamangó Erika adták át.

Az Ünnepség a hallgatók és az oktatók részvétele melletti, kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.


A modulos hallgatók 2018-ban elért verseny- és tudományos eredményei magukért beszélnek: 


Az SZTE-ÁJTK háromfős csapatának tagjaiként Mezőfi Viktória, és az üzleti jogi modulos Nagy Titanilla és Nagy Nándor részt vettek a XV. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Versenyen, ahol a csapat III. helyezést ért el. Szegedi Levente a Digitális platformok, mint a sharing economy munkáltatói? című cikkével indult az Ars Boni évente megrendezésre kerülő Cikkíró Pályázatán, ahol a szakmai zsűri XX. helyezéssel, valamint „Kiváló Írás” minősítéssel jutalmazta művét.

Prikkel Petra A XXI. században bányászandó kincs: a Bitcoin című cikkével indult az Ars Boni Cikkíró Pályázatán. A pályázat lezárását és az eredményhirdetést követően az Ars Boni közzétette online felületén a pályázatra készült írás szerkesztett változatát. A témában írt további, a Kriptoadó, avagy a XXI. század bányaadója (témavezető: Dr. Kampler Béla, egyetemi docens és Dr. Gyenge Balázs, egyetemi tanársegéd) c. dolgozattal a 2018 áprilisában, és a 2018 novemberében megrendezett kari Tudományos Diákköri Konferencián is I.-I. helyezést ért el; 2019-ben pedig dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vesz.

Szalkai András a Fogyasztók védelme az Egységes Digitális Piacon (témavezető: Dr. Gellén Klára, egyetemi docens) c. dolgozatával a 2018 áprilisában megrendezett kari Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést ért el. A 2018 novemberében megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián a Quo vadis európai fogyasztóvédelem - a közösségi védjegy, mint a fogyasztói bizalom erősítésének lehetséges eszköze (témavezető: Dr. Gellén Klára, egyetemi docens) c. dolgozatával indult, amellyel 2019-ben, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is részt vesz.

2018-ban is megrendezésre került az angol nyelvű, nemzetközi perszimulációs verseny, a Price Media Law Moot Court Competition. A versenyen az SZTE-t Takács Tamara nemzetközi jogi modulos hallgató, Miklós Bence, Szalkai András és Szegedi Levente üzleti jogi modulos hallgatók képviselték. Amellett, hogy a csapat a verseny döntőseként a rangosnak számító IV. helyet hozta el, Szegedi Levente elnyerte a II. legjobb felszólalónak járó díjat is.

Krusóczki Bence tudományos tevékenységéért 2018-ban elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíját, több magyar és idegen nyelvű konferencián tartott előadást. 2018 áprilisában és novemberében is indult a kari Tudományos Diákköri Konferencián. Az áprilisi fordulón A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tisztességtelen versennyel kapcsolatos gyakorlata című dolgozatával (témavezető: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár és Dr. Varga Norbert, egyetemi docens) I. helyezést, a novemberi fordulón pedig A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a tisztességtelen versenycselekmények megítélése kapcsán című dolgozatával (témavezető: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár és Dr. Varga Norbert, egyetemi docens) II. helyezést ért el. 2019-ben dolgozatával az Országos Diákköri Konferencián is részt vesz.


Az Üzleti Jogi Intézet ezúton is gratulál minden 2018-as modulos hallgatónak és pályájukhoz sok sikert kíván!


A cikk szerzője: dr. Labancz Andrea, tudományos segédmunkatárs (ÜJI)