CQ_1_cover

A csungkingi sárkány

Dr. Mezei Péter, az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet habilitált egyetemi docense 2019. március 10-21. között a kínai Csungkingban, a Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Karán tartott előadás-sorozatot Jie Qin professzor meghívására, és Csungking tartományi jogú város támogatásával.

CQ_2

Mezei Péter a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Kar szellemi tulajdonvédelmi mesterszakján elsőéves hallgatóknak nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi foglalkozásokat tartott. Az előadások keretében ismertetésre került a szellemi tulajdonvédelem nemzetközi fejlődéstörténete és jogpolitikai keretek, az irányadó szerzői jogi és iparjogvédelmi egyezmények rendelkezései, a szellemi tulajdonvédelem nemzetközi magánjogi vonatkozásai, valamint - kitekintés jelleggel - a nyilvánossághoz közvetítés jogának összehasonlító jogi kérdései.

CQ_3

Másrészt a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Kar doktorandusz hallgatóinak tartott előadást a szabadkereskedelmi megállapodások és a szerzői jog kapcsolódási pontjairól. Végül egy folyamatban lévő angol nyelvű összehasonlító digitális szerzői jogi tankönyv előkészítő fázisaként két csoportos foglalkozás keretében került áttekintésre a válogatott kínai szerzői jogi joggyakorlat.

CQ_4

Oktatási feladatai mellett Mezei Péternek lehetősége nyílt, hogy egyeztetéseket folytasson a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Kar vezetésével a SWUPL és az SZTE partnerkapcsolatáról. Ennek keretében a felek megállapodtak arról, hogy a SWUPL egyetemi és kari vezetése 2019 során ellátogat Szegedre, hogy a két partner között kötendő együttműködési megállapodást ünnepélyes aláírja. A megállapodás a két intézmény közötti hallgatói és oktatói mobilitást, a tudományos és kutatási együttműködést teszi majd lehetővé. A megállapodás révén az Állam- és Jogtudományi Kar újabb kínai egyetemmel bővítheti sikeres GATEWAY programjának partnerlistáját.

CQ_5

A kínai kultúra iránti érdeklődés jegyében Mezei Péter ellátogatott Csungking főbb emlékhelyeire, a hecsuani erődbe, a Csengtui Múzeumba és részt vett a hagyományos hétindító SWUPL kampusz-futáson, mely a kampusz híres igazságosztó sárkánya mellett is elhaladt.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb