diakkor_cover

Beszámoló az Üzleti Jogi Intézet Tudományos Diákköri Programnapjáról

Az Üzleti Jogi Intézet 2019. november 18-án Tudományos Diákköri Ülésnapot tartott Szegeden. Ennek keretében két rendezvény került megszervezésre, délelőtt pénzügyi, adózási témakörben, délután pedig az energetika, energiajog területéről.


Délelőtt a Rektori Hivatal épületében "Előadások az Üzleti Jog világából - Az adózás és a pénzügyi kultúra egyes kérdései" címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének oktatói tartottak érdekes előadásokat. Dr. Szabó Andrea, pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens bemutatta a hallgatóknak a Tanszék munkáját, kutatási területeit. Az adózói magatartás alakításának kommunikációs lehetőségeiről dr. Suba László, pénzügyőr alezredes, egyetemi tanársegéd beszélt. TDK Z generáció vs. pénzügyi (adózási) kultúra címmel Magasvári Adrienn, pénzügyőr alezredes, egyetemi tanársegéd tartott előadást, majd ezt követően dr. Pajor Andrea, mesteroktató az egyetemi hallgatók adó- és járulékkötelezettségeit ismertette egy konkrét jogeseten keresztül.Ugyanezen a napon délután "Energiajog mérnöki szemmel" címmel Molnár Szabolcs, energetikai főmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Osztályának alelnöke beszélt az energiajog kialakulásáról, innovatív megoldásokról, jövőbeni kihívásokról, a hulladékgazdálkodás problémáiról, illetve a villamos energiáról.

TDK5Megismerhettek az érdeklődő hallgatók már alkalmazott technológiai újításokat és szemléletformáló kezdeményezéseket, fejlesztés alatt álló terveket. Ha ezeket a módszereket alkalmazzuk csökkenthetjük a károsanyag-kibocsátást, a hulladékképződést, és energetikai szempontból is pozitív eredményeket érhetünk el.

A Diákköri Programnap szervezői és lebonyolítói Dr. Farkas Csamangó Erika adjunktus és dr. Gyenge Balázs tanársegéd voltak.