Innováció az állam- és jogtudományban

konferencia, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Kara és az MTA Szegedi akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága szervez.

 

A konferencia helye és időpontja:

 

SZAB Somogyi utca 7.

 

2019. november 28.


Program


 

SZAB 217-es terem

14:00-14:05

Megnyitó: Dr. Varga Norbert, általános dékánhelyettes

Levezető elnök:

Dr. Varga Norbert

14:05–14:20

Szivós Kristóf: A bíróság perbeli szerepe a legújabb perjogi kodifikációs törekvések tükrében

14:20-14:35

Krusóczki Bence: A hírnév és hitelrontás a XX. század versenyjogának bírói gyakorlata

14:35–14:50

Mátyus András: A sérelemdíj funkció-analízise

14:50–15:05

Tribl Norbert: Identitás vs. szuverenitás? Alapvető (tag)állami funkciók az EUSZ 4. cikk (2) bekezdés alapján lapján

15:05–15:20

Harkai István: Új üzleti modellek az audiovizuális művek nyilvánossághoz közvetítésében

15:20–15:35

Vita

15:35–15:45

Szünet

15:45–16:00

Labancz Andrea: A cookie azonosító adatvédelmi és üzleti jogi összefüggései

16:00–16:15

Frolyó Karolina: Az Európai Unió törekvései a biodiverzitás megőrzése érdekében, az uniós élőhely védelem szabályozási keretei, különös tekintettel egyes Natura 2000 területekre

16:15-16:30

Pintér Katalin Gyöngyi: Klímapolitika, egyes jelentős kibocsátással bíró államok intézkedései

16:30–16:45

Botos Mihály Bálint: A véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátja - a 3263/2018 (VII. 20.) AB határozat kritikai elemzése

16:45-17:00

Hussein Jasmine: A társadalmi kontroll két oldala-hatékony (re)integráció vagy "net-widening"?

17:00–17:15

Gyurik Zita: A védő szerep nyelvi aspektusainak megjelenése

17:15–17:25

Vita

17:25–17:30

Szünet

17:30–17:45

Csiby Fruzsina: Politikai kommunikáció az Instagramon

17:45–18:00

Süli Szabina Mercédesz: Indoktrináció-elméletek szociálpszichológiai vonatkozásai a jelenkori politikai gyakorlatban

18:00-18:15

Csordás Noémi: A magyar politikai diskurzus minősége

18:15–18:30

Szaniszló Réka: A vietnami társdiaszpórák jogi státusz a V4 országokban

Poszter prezentáció:

 

Zsurzsa Zsolt: A bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség és az ügyvédi felelősség összehasonlítása a felelősségi mérce szempontjából

18:30

Konferencia zárása