IMG_5715_cover

JOG-ERKÖLCS-KULTÚRA Konferencia

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a SZAB Jogtudományi Szakbizottsága szervezésében

2019. október 25-én, immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, valamint a SZAB Jogtudományi Szakbizottság Doktorandusz Konferenciája JOG-ERKÖLCS-KULTÚRA: Értékdilemmák és identitások a jogrendszerekben címmel.

015424514141

Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának segítségével megvalósuló Konferenciának a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza adott otthont.

 

A plenáris ülés neves előadóit és a Konferencia résztvevőit Prof. Dr. Blutman László, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője köszöntötte, és osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel.

A megnyitót követő plenáris ülésen elsőként Prof. Dr. Frivaldszky János a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára tartott előadást a jog és erkölcs természetjogi megközelítéséről és a jogpozitivista jogelméletben való megjelenéséről.

369858585


A Professzor Úr előadását Dr. Nagypál Szabolcs, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa követte, aki Erkölcsi értékek és jogászi önazonosság: A jog és film jogelmélete címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

A gondolatébresztő előadások színvonalát és érdekességét remekül mutatta, hogy a plenáris ülés végén több hozzászólás is érkezett, valamint magasszintű szakmai beszélgetés alakult ki a résztvevők között. A plenáris előadók által felvetett témák olyan értékekre mutattak rá, amelyek folyamatos gondolkodást kívánnak az állam- és jogtudomány művelőitől.

A délután folyamán a konferencia tematikus szekciói három ülés keretén belül folytatódtak. A Jogi és erkölcsi értékdilemmák a jogrendszerekben elnevezésű szekció Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia adjunktus asszony elnökletével rendkívül szerteágazó témák ismertetésére biztosított lehetőséget. Az előadások során betekintést nyerhettünk a jog, erkölcs, kultúra magyarországi devizahitelezésben betöltött szerepére, a szociális szolgáltatások szabályozásában megjelenő etikai alapelvekbe, a magyar szegényügy jogtörténeti áttekintésébe, továbbá a tisztességtelen verseny vonatkozásában a jóerkölcs magánjogi megítélésébe. A szekció előadásai közül azonban a büntetőjogi témák sem hiányozhattak, így a bűnelkövetővé válással, valamint a hallgatáshoz való jog és a tisztességes eljárás erkölcsi vizsgálatával kapcsolatos elemzéseket is hallhattunk a fiatal kutatóktól.
58789858585
A témák ugyancsak módfelett széles körét ölelte fel a Kulturális és identitás-dilemmák a jogrendszerekben címet viselő szekcióülés, ahol a résztvevők Dr. Siket Judit adjunktus asszony vezetésével olyan területeket boncolgattak, mint az Európai Unió értékeinek védelme, az identitás posztszovjet térség államtöredékeinek függetlenségre törekvésében betöltött szerepe, a kalózkodás, vagy a közérthetőség jelentősége a jogi nyelvben.
798585858

A konferencia színvonalát emelték a nemzetközi kapcsolatok szekcióban elhangzott angol nyelvű előadások, ahol Dr. Sulyok Márton adjunktus úr látta el a szekcióelnöki feladatokat. A szekcióban magyar és külföldi doktori hallgatóknak egyaránt lehetőségük nyílt kutatási eredményeik ismertetésére. Az angolnyelvű szekció témái többek között a migrációt érintő szabályozások kulturális, vallási és etikai faktorait, a morális normák bírói döntésekben betöltött szerepét, valamint a GDPR implementációjának kérdéseit vizsgálták.

898585858

A jog, erkölcs és kultúra összefonódása olyan összetett folyamatot jelent, amely minden jogrendszerben megtalálható, ennek köszönhetően aktualitása nem kíván magyarázatot.

999999999

A konferencia a jog-erkölcs-kultúra sokrétű kapcsolódási pontjainak feltárása révén remek lehetőséget nyújtott arra, hogy a gazdagítsa a résztvevők meglátásait, szélesítse a fiatal kutatók látókörét és gyümölcsöző alapot teremtsen a hagyományos dogmatikai kutatások számára.


Fotók: Erdélyi Szabolcs