Alkotmany_Birosag_Verseny_cover

Szegedi sikerek az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében megvalósuló Alkotmánybírósági Szimulációs Versenyen

Az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium 2018-ban kezdte meg azt az együttműködést, amelynek keretében az ország valamennyi jogi karának versenyzői mérhették össze tudásukat november 6-àn az Alkotmánybíróság épületében megrendezett szimulációs versenyen. A Szegedi Tudományegyetemet az Állam- és Jogtudományi Kar negyedéves hallgatókból álló csapata, Nagy Botond, Salgó Nóra és Csábi Fanni képviselte, akik a közel egy éves felkészülés eredményeként a II. helyezéssel tértek haza, illetve Nagy Botond a szóbeli fordulón nyújtott teljesítményéért a legjobb előadó alkotmánybíró osztott különdíjában részesült a Debreceni Egyetem csapatának előadójával, Ábrók Kamillával.

 

Az Igazságügyi Minisztérium részéről Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, illetve az Alkotmánybíróság részéről Sulyok Tamás elnök nevéhez köthető annak a szegedi kezdeményezésnek a kiterjesztése, amelynek eredményeként az ország valamennyi jogi karának részvételével megvalósuló verseny létrejöhetett.

 Alkotmany_Birosag_Verseny_27

A szimulációra a jogi karok nevezett csapatai 2018 novemberében kezdték meg felkészülésüket, majd 2019 nyarán kapták kézhez azt a jogesetet, amely alapján az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz eljárását kellett szimulálniuk. Ennek keretében valamennyi csapat határozattervezetet készített, illetve a társkarok által készített tervezeteket véleményezte. Az egyéves felkészülést és a tervezet elkészítését magában foglaló folyamatot az Alkotmánybíróság teljes ülés termében megrendezett szóbeli szimuláció követte, amelyet a testület ügyrendjének megfelelően az Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok Tamás vezetett. Az ülésén részt vett továbbá - szintén az eljárásjogi szabályok szerint - Bitskey Botond főtitkár és Szalay Péter alkotmánybíró. A teljes ülésen résztvevő további alkotmánybírók szerepét a jogi karok által delegált csapatok “alkotmánybírói” töltötték be.

 

A szóbeli fordulón valamennyi csapat ismertette saját határozattervezetét, majd az ebédszünetet követően a tervezetek megtárgyalására és vitára került sor. A szimulációt a “testület” szavazással zárta, amely során valamennyi csapat tervezetéről döntés született. A szimulációs versenyt rendkívül kiélezett küzdelemben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának csapata nyerte, míg a szegedi csapat a második helyezést tudhatja magáénak, kiegészülve a Nagy Botond által elnyert legjobb előadó alkotmánybíró különdíjával. A verseny harmadik helyezettje a győri Széchenyi István Egyetem csapata. Alkotmany_Birosag_Verseny_58

A szimulációs verseny során a csapatoknak a véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő jogesetben kellett állást foglalni, fókuszban a közszereplői minőség és a közösségi oldalak, illetve a közügyek szerepével. Az teljes ülés szimulációja során a szegedi csapat előadó alkotmánybírója, Nagy Botond a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a fejlett demokráciák közösen vallott értéke, a pluralizmus és a tolerancia záloga, azonban sosem irányulhat az emberi méltóság lényegi magvának megsértésére.

 Alkotmany_Birosag_Verseny_22

Az Alkotmánybíróság szimulált teljes ülésének lezárását követően Sulyok Tamás elnök hangsúlyozta, hogy a jogi karok csapatai által készített tervezetek és az azok alapján kialakult vita nem csak az eljárásjogi szabályok betartásában, de tartalmában és minőségében is megfelelt a testület mindennapi gyakorlatának.

 IMG_6667

A verseny helyezettjei az Igazságügyi Minisztérium által nyújtott pénz és tárgyjutalomban részesültek. A versenyt megelőző szervezés során a szakmai koordinációt az Alkotmánybíróság részéről dr. Detre László, míg az Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Sulyok Márton és Kardos Lili látták el. A szegedi csapatot dr. Sántáné dr. Szakály Zsuzsa, dr. Pongó Tamás és dr. Tribl Norbert készítették fel.