JOG-ERKÖLCS-KULTÚRA

ÉRTÉKDILEMMÁK ÉS IDENTITÁSOK A JOGRENDSZEREKBEN

Konferencia program

Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola

logo_rgb

A konferencia időpontja:

2019. október 25. (péntek) 10,30 – 16,00

A konferencia helyszíne:

Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogyi u. 7.

szab021_600x389


PROGRAM

PLENÁRIS ÜLÉS

Helyszín:

10:00-10:30

Regisztráció

10:30-10:45
Prof. Dr. Blutman László, egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar):

Köszöntő

10:45-11:15
Prof. Dr. Frivaldszky János, egyetemi tanár, tanszékvezető (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar):
Jog és erkölcs a természetjogi megközelítésben és a jogpozitivista jogelméletben


11:15-11:45
Dr. Nagypál Szabolcs, adjunktus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar):
Erkölcsi értékek és jogászi önazonosság: A ’jog és film’ jogelmélete
11:45-12:00 Kérdések, hozzászólások


Ebéd: 12:00-13:00, Helyszín: Fsz. 6.
Szekcióülések: 13:00-16:00
Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza
Szeged, Somogyi u. 7.1. Szekció

Jogi és erkölcsi értékdilemmák a jogrendszerekben

Helyszín: 216. terem

Szekció elnöke:

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, PhD, adjunktus


13:00-13:20 Bányai Dávid (PTE)
Jog, Erkölcs, Kultúra (hiánya) a magyarországi devizahitelezésben


13:20-13:40 Czibere Károly (KRE)
Etikai alapelvek a szociális szolgáltatások szabályozásában


13:40-14:00 Hussein Jasmine (SZTE)
A bűnelkövetővé válás, valamint az erre adott büntetőjogi válaszok a társadalmi kontroll elmélet tükrében


14:00-14:20 Krusóczki Bence (SZTE)
A jóerkölcs magánjogi megítélése a tisztességtelen verseny vonatkozásában


14:20-14:40 Márki Dávid (SZTE)
A hallgatás ára!? A tisztességes eljáráshoz való jog erkölcsi vizsgálata különös tekintettel a nyilvánosság és a hallgatás jogának szemszögéből


14:40-15:00 Szépvölgyi Enikő (SZE)
Egy pillantás a magyar szegényügy helyzetére - koldus és csavargó kérdés a dualizmusban


2. Szekció

Kulturális és identitás-dilemmák a jogrendszerekben

Helyszín: 217. terem

Szekció elnöke:

Dr. Siket Judit, PhD, adjunktus


13:00-13:20 Bokros Attila (ELTE)
Az Európai Unió értékeinek védelme az általános adatvédelmi rendelet alkalmazása révén


13:20-13:40 Hajdu Gábor (SZTE)
Értékdilemmák befektetésvédelmi szerződésekben: gazdasági fejlődés kontra közérdek


13:40-14:00 Pászka Imre Ágoston (SZTE)
Ahol a kalózkodás létformává vált: Szomália


14:00-14:20 Szőke-Kis Bernadett (SZTE)
Az identitás szerepe a posztszovjet térség államtöredékeinek függetlenségre törekvésében


14:20-14:40 Üveges István (SZTE)
Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?


14:40-15:00 Tribl Norbert (SZTE)
Alapvető állami, vagy alapvető tagállami funkciók? - Következtetések az EUSZ 4. cikk alapján


15:00-15:20 Zavaczky Márk András (KRE)
Értékrendek összeütközése a bírósági végrehajtás foganatosítása során, és azok feloldására tett jogalkotói kísérletek a végrehajtási törvény egyes jogintézményeinek tükrében


3. Szekció

International Studies

Helyszín: 103-104. Díszterem

Szekció elnöke:

Dr. Sulyok Márton, PhD, adjunktus


13:00-13:20 Amouri, Baya (SZTE)
The impacts of cultural, religious and ethical factors on legal regulations related to migration


13:20-13:40 Diósi Szabolcs (PTE)
Algorithmic bias - an emerging threat to the principle of equal treatment


13:40-14:00 Galántai Rita Tünde (ELTE)
Role of moral norms in judicial decisions


14:00-14:20 Lydorf, Claudia (SZTE)
Inheritance and Family Law as mirror of changing concepts of family in German society


14:20-14:40 Rahman, Ferdous (SZTE)
International Frameworks on Business and Human Rights: A Study on Insurance Companies


14:40-15:00 Várkonyi, Gültekin Gizem (SZTE)
Implementation of the general data protection regulation on personal household robots


15:00-15:20 Were, Boaz (SZTE)
Is The Judiciary under Pressure? Judicial Independence in an Age of Terrorism


Főszervezők:

Prof. Dr. Blutman László tanszékvezető, egyetemi tanár, a SZTE Állam- és

Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, a SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori

Iskola titkára

Szervezők:

Lichtenstein András
Márki Dávid
Tribl Norbert
A konferencia az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai
keretében valósult meg.