IMG_5575_cover

Konferencia a Kínai Népköztársaság alapításának 70. évfordulója alkalmából

A Kínai Népköztársaság kikiáltásának és Magyarországgal történő diplomáciai kapcsolatfelvétel ének70. évfordulója alkalmából az Állam–és Jogtudományi Kar és a Konfuciusz Intézet a Forum on Sino-European Relations konferencia keretében ünnepelte e jeles eseményt.

IMG_5585

A Konfuciusz Intézet létrehozásában jelentős szerepet betöltő és a Gateway Program egyik első partneregyetemének, a Shanghai International Studies University volt rektora, Prof. Dr. Cao Deming és oktatói (Prof. Dr. Liu Hongsong, Prof. Dr. Wang Zhiqiang és Prof. Dr. Xin Hua) vettek részt a konferencián.

IMG_5569

Az SZTE Rektora, Prof. Dr. Rovó László fogadta a delegáció tagjait, amelyet követő szakmai tárgyalás keretében a felek helyzetértékelést tartottak a két egyetem közötti szoros együttműködésről, az eddig elért sikeres eredményekről, és felvázolták a jövőbeli fejlesztései lehetőségeket. Prof.

IMG_5572

Dr. Görög Márta dékán és Prof. Dr. Cao Deming prorektor is kiemelten fontosnak tartotta a hallgatói csereprogram mellett az oktatói mobilitás keretrendszerének kidolgozását, a tudományos együttműködés erősítését.

IMG_5611

A jogi kar részéről Prof. Dr. Görög Márta dékán, Prof. Dr. Karsai Krisztina a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, Dr. Varga Norbert általános dékánhelyettes és a Gateway Program igazgatója, Dr. Kruzslicz Péter Pál a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének tanársegéde, továbbá a Konfuciusz Intézet igazgatói Mohr Richárd és Wang Lei vett részt a megbeszélésen.

IMG_5595

A kínai egyetem professzora az aktuális oktatási, társadalmi és gazdasági kérdésekről tartottak előadást a rendezvényen.


A szakmai rendezvény programja letölthető innen.