Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának (a továbbiakban: ELTE ÁJK) egykori, fiatalon elhunyt tanítványa, Bárczi Zoltán emlékére pályázatot hirdet a róla elnevezett díj és az azzal járó pénzjutalom elnyerésére.

 

Az Alapítvány névadója az európai közösségi jogra specializálódott, posztgraduális képzések során mély elméleti ismereteket szerzett és széles körű gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. Dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottság Jogi Főosztályán, majd nemzetközi ügyvédi irodákban itthon és külföldön. Az alapítvány célja az európai integráció eszméjének előmozdítása, a névadó emlékének megőrzése, valamint a magyarországi jogi egyetemeken tanuló, az uniós jog területén mélyreható ismeretekkel bíró joghallgatók támogatása.

 

Pályázhat valamennyi magyarországi állam- és jogtudományi karon jelenleg tanuló, illetve 2019 tavaszán végzett joghallgató – ideértve a szakjogászi képzésben, jogi továbbképzésben részt vevő hallgatókat is –, aki kiemelkedő eredményt ért el az uniós jog elsajátításában.

 

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az európai integráció legújabb magyar vonatkozású fejleményeinek ismertetését (2 oldal terjedelemben), a pályázó érdeklődési körének és jövőbeni életpályájára vonatkozó elképzeléseinek leírását (1 oldal terjedelemben), a pályázó nevét és elérhetőségét (e-mail címét, postacímét, telefonszámát, bankszámlaszámát), az oktatási intézmény megjelölését (amelyben tanulmányait folytatja/folytatta), a pályázat jeligéjét, a jelen felhívás mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szellemében, valamint a melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltve külön, zárt borítékban csatolva;
  • az uniós jog bármely területét feldolgozó, 1-1,5 szerzői ív (40-60 ezer karakter) terjedelmű, lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányt, a pályázó által választott jeligével ellátva.

 

A pályázatot két példányban, mellékletekkel, az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén személyesen (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 109.) kell benyújtani.

 

Benyújtási határidő: 2020. április 10. (péntek)


A részletes pályázati felhívás letölthető innen.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb