szte_ajtk

Igazságyügyi Minisztériumi jogászösztöndíjak a 2019-2020-as tanév őszi félévére

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

SZTE_AJTK


KIVÁLÓSÁGI pályázat

 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2018-2019-es tanév tavaszi szemeszterében.

A pályázatot a 2019. évi felvételi eljárás során első szemeszterre bekerült új, aktív hallgatók is benyújthatják, a pályázati űrlapon az átlag helyett a felvételi pontszámukat kell megadniuk.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2019/2020. tanév I. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj az őszi szemeszter végéig, azaz 2020. január végéig kerül átutalásra.

A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott.

 

A pályázati anyagot a kari Tanulmányi Osztályon kell leadni.

A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni (lásd a hirdetmény végére feltöltött dokumentumokat).

Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozását tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el),
  • Pro Jure tagság igazolása stb.

 

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy NE csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.)

A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról és a felvételi pontszámról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

A pályázati anyagot lezárt A4es alakú borítékban kell leadni a Tanulmányi Osztály nappali tagozatos fogadóirodájában az előírt határidőig (jelenleg a Bocskai épület III. emeletén). A borítékon szerepeljen a pályázó neve és NEPTUN kódja. Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon.

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át.

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira. Ennek értelmében e szemeszterben csak és kizárólag a 2019. évi OTDK-n elért helyezésekért és részvételért adható pont. Az előző szemeszterben tartott TDK-előadások nem pontozhatók, ilyen igazolásokat ne nyújtsanak be.

 

A pályázat benyújtására 2019. szeptember 24. kedd déli 12 óráig a Tanulmányi Osztályon van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag az időben leadott dokumentumok alapján történik!

 

A rangsorolással kapcsolatos döntés megfellebbezése 2019. október 7-én és 8-án lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnél leadott jogorvoslati kérelemmel. A pályázati rangsor véglegesítésére 2019. október 9-én kerül sor.

 

 TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ pályázat

 

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2018-2019-es tanév tavaszi szemeszterében.

A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből október 2-án leszűrjük és továbbítjuk feléjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség.

 

Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítására 2020. január végéig kerül sor.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Prof. Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyetteshez: szomora.zs@juris.u-szeged.hu

 

Technikai problémák esetében Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok:


IM jogászösztöndíj pályázati hirdetmény
IM jogászösztöndíj pályázati űrlap
IM jogászösztöndíj értékelési rendszere
2019. szeptember 14.

 

Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes

 

és

 

Lakatos Andrea

tanulmányi osztályvezető

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb