20190905_122246-cover

A jogászképzés színvonalának emeléséért tüntette ki Karunk professzorát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a jogtudomány fejlődése, a jogállamiság megszilárdítása, a jogászi hivatás védelme és a jogászi identitástudat erősítése érdekében végzett áldozatos munkájáért, továbbá a magyar jogtudományi kutatás és oktatásfejlesztés minőségének emeléséért, valamint a vidéki egyetemeken folyó állam- és jogtudományi képzés színvonalának növeléséért és ezen keresztül a pécsi joghallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért kifejtett, kimagasló tevékenységének elismeréseképpen a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis"érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Trócsányi László egyetemi tanárnak, volt igazságügyi miniszternek.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb