A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége DR. KISS DAISY emlékére pályázatot ír ki — polgári eljárásjog témakörben - joghallgatók részére.

A pályázaton részt vehet bármelyik magyar egyetem jog- és államtudományi karán tanuló, nappali tagozatos hallgató.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 31.


(A határidő után beérkezett pályaműveket nem tudjuk értékelni.) A pályázat választható témái:

  1. Keresetváltoztatás és ellenkérelem változtatás korlátai
  2. A II. fokú bíróság felülbírálati jogkörének terjedelme, korlátai
  3. A szakértői bizonyítás a polgári perben
  4. A Pp általános és a külföldi elem esetén alkalmazandó különleges rendelkezéseinek viszonya egymáshoz kis-értékű követelések esetén - (Pp. 598. S)

A dolgozat terjedelme, minimum 20.000, maximum 30.000 karakter lehet (szóközökkel együtt).

A pályázatokat kérjük a következő e-mail címre, PDF formátumban beküldeni muk@muknet.hu

A beküldött pályázatokat a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el. A bizottság döntését a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.magyarugyvedikamara.hu) közzé tesszük.

A díjakat az Ügyvéd Nap ünnepi ülésén, 2019. november 23-án adjuk át.

A pályaművek díjazása:
Első díj: 200.000,-Ft
Második díj: 100.000,-Ft
Harmadik díj: 50.000,-Ft


1055 Budapest, Szalay utca 7. • Telefon: 31 19-800; 331 1-773 • Telefax: 31 17-867

E-mail: muk@muknet.huwww.magyarugyvedikamara.hu

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb