95017935

DigitLaw

Az ÁJTK kiemelten fontosnak tartja a kutatást és az innovációt a digitális világban, amelyhez kívánunk segítséget nyújtani a DigitLaw keretében online adatbázisok elérhetőségének biztosításával.

#Együttújra a kutatásban is!

A jogalkalmazási gyakorlat online közzétételi forrásai – Bírósági határozatok
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében rendelkezik a Bírósági Határozatok Gyűjteményéről (BHGY), melyet az alábbi linken érünk el:
https://birosag.hu/birosagi-hatarozatok-gyujtemenye
Itt a Kúria, az Ítélőtábla, valamint – némileg szűkebb körben – a törvényszék köteles digitális formában közzétenni az ügy érdemében hozott határozatait. (Bár a törvény nem sorolja fel, de a gyűjteményben a járásbíróságok döntései is elérhetőek.). Ennek jelentősége, hogy ily módon anonimizált határozatként megismerhetjük a fenti fórumok olyan döntéseit is, amelyek nem jelennek meg szerkesztett határozatként. Az ún. szerkesztett határozatokhoz (BH, BDT, stb.) jellemzően csak valamilyen előfizetett adatbázisban vagy folyóiratban lehet hozzáférni.
Vannak határozatok melyek nem tehetők közzé. Ezek közé tartoznak például bizonyos a családjogi ügyekben, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekben, vagy kiskorú veszélyeztetése alapján indult büntetőeljárásban hozott határozatok.

OGyK

A Kúria jogegységi határozatai, elvi határozatai, kollégiumi véleményei és az egyedi ügyekben hozott határozatai, teljes körűen elérhetők a Kúria honlapjáról: https://kuria-birosag.hu/index.php
Innen arról is tájékozódhatunk, hogy mit jelentenek azok a rejtélyes rövidítések, amelyekkel a bírósági határozatokat jellemzik megalkotóik (például: BJE – Büntető jogegységi határozatok, KJE – Közigazgatási jogegységi határozatok, MJE – Munkaügyi jogegységi határozatok).

További forrásokat a témában honlapunkon találnak: https://go.ogyk.hu/4eqna