Cover-56545454545

Az MTA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA, „A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL-ALFÖLDÖN” ALAPÍTVÁNY és az SZTE 2020. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Szeged, 2020. április 20. #együttújra

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága (a továbbiakban: SZAB) a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben élő kutatók, valamint középiskolás diákok számára.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázaton tudományos fokozattal nem rendelkező, legfeljebb 35 éves kutató, valamint középiskolás diák pályázók vehetnek részt.

A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehet. Minden pályázó csak egy pályamunkát nyújthat be. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületeken, új eredményeket tartalmazó, még meg nem jelentetett, vagy már publikált tanulmánnyal egyaránt lehet. Benyújtott, de még meg nem védett PhD értekezéssel nem lehet pályázni.

A pályázati kiírásban szereplő pályatételek tájékoztatásul szolgálnak. A pályázatra beadott, és a még meg nem jelent tanulmányban közölt eredmények az elbírálás után szabadon publikálhatók.

A pályázatokat két fűzött példányban, az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságára (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kell benyújtani.

A pályázathoz – két példányban írásban és elektronikus úton – mellékelni kell maximum egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalót.

A pályázathoz mellékelni kell az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 2. sz. melléklet szerinti személyi adatlapot.


A pályázat teljes szövege letölthető innen.