Az Alkotmányjogi Tanszék és a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete munkatársai bemutatták kutatási eredményeiket a pozsonyi „Bratislava Legal Forum 2020” nemzetközi konferencián

2020. feburár 6-7. között került megrendezésre a „Bratislava Legal Forum 2020”, a pozsonyi Komensky Egyetemen, ahol az Alkotmányjogi Tanszék három munkatársa, Kálmán Renáta, Tribl Norbert, Pongó Tamás, valamint a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet munkatársa, Szakály Zsuzsa, is előadott.

 

A jogtudomány minden szegmensét felölelő rendezvényen, kollégáink három szekcióban is érdekeltek voltak, hiszen az alkotmányjog számos jogterületre kihat, így a kutatások eredményeit specifikus szekciókban mutatták be a Kar munkatársai. Szakaly_Zsuzsa

Szakály Zsuzsa és Tribl Norbert közös kutatásuk következtetéseit, két külön előadásban ismertették a hallgatósággal, a „The Rule of Law as a part of the material core of the Constitution” szekcióban. Prezentációikat követően élénk szakmai vita alakult ki, hiszen a szekció fő témája az alkotmányok lényegi magjának jogállamiságra gyakorolt hatása volt, s a közös kutatás e témakört járta körül. Szakály Zsuzsa azt mutatta be, hogy az örökkévalósági klauzulák miként biztosítanak belső védelmet az egyes alkotmányok belső magjainak. Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia példáin keresztül érzékeltette az egyes különbségeket.

Tribl_Norbert

Ezt követően Tribl Norbert, az alkotmányok e belső magjainak külső védelmére szolgáló alkotmányos identitás kérdését elemezte, ugyanezen országok vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy az alkotmányos identitás problematikája számos nemzeti alkotmánybíróságot, valamint az Európai Unió Bíróságát is foglalkoztatja, a prezentáció értékes megállapításait több külföldi kolléga is kiemelte a diszkusszió perceiben.

 Kalman_Renata

A konferencia második napján Kálmán Renáta ismertette kutatási eredményeit a „Legal Professions in Paradigms” szekcióban. Előadásában röviden bemutatta a jogklinika céljait, valamint a hazai, különösen a szegedi, jogklinikák helyzetét. Rövid elméleti bevezetőjét követően, saját empirikus kutatásának eredményeit mutatta be, amely során közel 80 volt és jelenlegi jogklinikás hallgató kérdőíves felméréséből vont le következtetéseket. Prezentációja kapcsán több kérdés és megjegyzés is támogatta és elismerését fejezte ki mind a kutatás, mind a szegedi jogi kar iránt, annak alternatív oktatási módszerek terén vállalt szerepe miatt.

 Pongo_Tamas

Végül, Pongó Tamás mutatta be a bullying és cyberbullying magyarországi helyzetét, saját empirikus kutatásának eredményeivel kiegészítve a hazai körképet, a „Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challenges” szekcióban. A probléma rövid általános bemutatása mellett, az eddigi magyar eredményeket ismertette kollégánk, majd felvázolta a terület fejlődését leginkább hátráltató tényezőket. Végezetül, javaslatokat fogalmazott meg a bullying és cyberbullying elleni küzdelem hatékonyabbá tételére Magyarországon.

 

Összefoglalva, kollégáink ismertették az alkotmányjoghoz kötődő kutatási eredményeiket az igen nagy létszámú nemzetközi konferencián, ahol az előadásokat követő intenzív és értékes szakmai viták során további ötleteket és javaslatokat kaptak munkájuk magas színvonalon történő folytatásához.