Pravnifakultet_1353910_cover

Ismét szintet léptek a SZTE szerb-magyar kapcsolatai – ezúttal a jogászképzés fejlesztésében

2020 január 21-én az SZTE az egészségügy területén írt alá a szerb-magyar kapcsolatok új szinte emelő stratégiai együttműködést az Újvidéki Egyetemmel (University of Novi Sad). Az együttműködés a 2019. szeptember 3-án a Szerb Köztársaság kormányának szaktárcája és az EMMI között megkötött megállapodás konkretizálásának fontos része volt. SUBOTICAcom_13Feb2020_Pravnifakultet_1353898

2020. február 13-án az SZTE, és annak jogi kara a szerb-magyar kapcsolatok egy másik területén is fordulatot hozott egy újabb, stratégiai fontosságú együttműködési megállapodás aláírásával.

 SUBOTICAcom_13Feb2020_Pravnifakultet_1353902

A magyar Kormány 2019. április 4-én hozott Kormányhatározatával elismerte, hogy „a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és [az újvidéki] Gazdasági Akadémia Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kara közötti oktatási és kutatási együttműködés [...] a határon túli jogászképzés szakmai színvonalának emelése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.”

 01_page

Ennek keretében a Kormányhatározat rögzíti, hogy nyári és téli egyetemek, vendégelőadások megszervezésére, valamint hallgatói és oktatói mobilitási programok megteremtésére nyílik lehetőség, amely mind a magyar, mind a szerb partneregyetem és annak együttműködő intézményei számára fontos előrelépést jelent a képzés- és kutatásfejlesztés, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén.

 page

A Kormányhatározatban foglaltak megvalósítása érdekében az együttműködést, Prof. Dr. Rovó László rektor képviseletében is Prof. Dr. Görög Márta az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja írta alá az Újvidéki Gazdasági Akadémia (University Business Academy Novi Sad, UBANS) rektorával Prof. Dr. Marko Carić-csal Szabadkán, a Gazdasági Akadémia székhelyén. Az UBANS delegációjának képviseletében részt vett még a rendezvényen Prof. Dr. Mirko Kulić dékán, dr. Marijana Mladenov, dékánhelyettes, az UBANS nemzetközi kapcsolatainak igazgatója, Prof. Dr. Vladimir Medović, Jean Monnet professzor, dr. Pásztor Bálint egyetemi oktató és Srđan Cvijanović, oktatásszervező.

 3_page

Az aláírási ceremóniát követően Görög dékán asszony rövid magyar nyelvű előadást tartott az UBANS hallgatóinak a magyar polgári jog aktuális kihívásairól, amelyet követően kérdésekre is válaszolt.