DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, az oktatói (kutatói) pályára.


Pályázatot az alább megnevezett tanszékre/intézethez kell benyújtani:


Bűnügyi Tudományok Intézete

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet


A demonstrátort – a tanszékvezető/intézetvezető javaslata alapján – a Hallgatói Önkormányzat

egyetértésével, a Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás, tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (korrigált kreditindex) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el, nem záróvizsgázó hallgató (csatolandó a hallgatói törzslap a lezárt félévekről).


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.

A demonstrátor közvetlen feladatát – a tanszéki/intézeti diákköri felelős véleményének meghallgatásával – a tanszékvezető/intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes tanszék/intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

 

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni.


A demonstrátor feladata ellátásának elismeréseként a félév végén egyszeri, egyösszegű könyvutalványban részesül.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes tanszékre/Intézetbe): 2020. február 05-ig (szerda).

Szeged, 2020. január 20.Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, dékán