Penn_State_law_cover

„Egy csipet Amerika”

Beszámoló Pongó Tamás, az Alkotmányjogi Tanszék adjunktusának, kutatóútjáról az Egyesült Államokba

Pongó Tamás kollégánk a 2019/2020. I. félévre elnyerte a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, aminek köszönhetően az őszi szemesztert két USA-beli partneregyetemünknél töltötte. Fogadóintézménye, a Pennsylvania State University Jogi Kara volt, amely kapcsolat még rendkívül friss, Tamás volt az első kutató, aki Karunk hírnevét öregbítette az együttműködésben. A Penn State Law mellett, a félév egy részét a University of Toledo Jogi Karán töltötte, ahol a már hosszú évek óta fennálló tudományos-szakmai kapcsolatot erősítette még tovább. Mindkét amerikai intézményben örömmel és segítőkészen fogadták kollégánkat, ezzel is minden támogatást megadva a kutatásához. A Penn State Law oktatási rektorhelyettese szerint kutatott téma rendkívül időszerű, sőt sürgető, valamint komoly alkotmányjogi kérdéseket vet fel, amikkel ők rendszeresen szembesülnek a napi munkájuk során.

 

Az Eötvös Ösztöndíj elnyerése nem volt egyszerű feladat, hiszen a kutatási tervet több anonim külső lektor értékelte, akik azonban támogatásra javasolták a tervezett kutatómunkát, megerősítvén USA-beli kollégájuk álláspontját, miszerint az alkotmányjog és felsőoktatási jog metszete egy kiemelten fontos kutatási terület.

A kutatás témája röviden, egy felsőoktatási megfélemlítés (bullying) elleni minta-szabályzat kimunkálása volt, a hozzá tartozó anonim jelentéstételi rendszerrel, mind angol, mind magyar nyelven. E terület az alkotmányjog egy speciális területe, amely a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve az online véleményeket is, a hallgatói jogviszony jellegét, valamint a felsőoktatási jogot vizsgálja, ötvözi. Tekintettel arra, hogy Magyarországon rendkívül kevés bullying kutató van, illetve a felsőoktatási jog mint tantárgy oktatása sem elterjedt, a kutatás egy új és fontos alkotmányjogi irányvonalat képvisel. Továbbá, a diákok véleménynyilvánítási szabadságának korlátai eltérő szabályozás alá esnek a tengerentúlon és itthon, s talán meglepőnek hathat, de a hazai szabályozás néha szélesebb szólásszabadságot nyújt a magyar diákoknak, mint USA-beli társaiknak.

 Si_Ling_kozos_kep

Mindamellett, hogy Tamás az Eötvös Ösztöndíjban vállalt kötelezettségeinek eleget tett, lehetősége volt ápolni Karunk külföldi kapcsolatait is, hiszen többször is találkozott a KAPU Kínai-Magyar Cserediák Program korábbi hallgatójával, Si Linggel, aki jelenleg a Penn State Law LLM képzésén vesz részt.

 bombazo

A tudományos munka és nemzetközi kapcsolatépítés mellett, igyekezett mindkét egyetem kulturális és sportéletébe is bekapcsolódni. A Penn State Law futballcsapatának hazai meccseire kilátogatott, számos szakmai előadást hallgatott meg, például a Haditengerészet egyik négycsillagos tábornokától, (aki 400.000 embernek volt a parancsnoka) vagy a veteránoknak nyújtott jogi segítségnyújtásról, illetve Kuba modern kori történelmének alkotmányjogi vonatkozásairól. Ohio szépségeit is felfedezte, hiszen már önmagában a Toledoi Egyetem főépülete is gyönyörű volt a hűvös novemberi időben, de különleges élmény volt a Légierő Nemzeti Múzeuma, ahol a Nagaszakira atombombát ledobó bombázó előtt állhatott.

 Toledo

A kutatóút és szakmai eredmények iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk Tamás fényképpel tarkított előadását az Alkotmányjogi TDK nyitóülésén, 2020. feburár 11-én 17:45 órától a Bocskai épület 10-es termében.

 

Összefoglalóan, egy szakmailag és emberileg is sikeres félévet tudhat magáénak Pongó Tamás kollégánk, akinek ezúton gratulálunk és sok sikert kívánunk a további munkájához!