SZTE-AJTK

Üdvözöljük új hallgatóinkat!


 Tisztelt Elsőéves Hallgatók!data

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékánjaként szeretettel köszöntöm a Kar Közösségének nevében a leendő elsőéves „gólya” Hallgatókat! Engedjék meg, hogy gratuláljak középiskolai éveik alatt nyújtott kivalló teljesítményükhöz, melynek eredményeként felvételt nyertek a legjobb vidéki jogi karra.

Veritas – Virtus -Libertas

Egy olyan Kar hallgatói lesznek, ahol érték a hagyomány, az arra épülő innovatív gondolkodás, a tudásra épülő közösség.

Annak a kari közösségnek lesznek tagjai, amelyik 2021-ben fogja ünnepelni az első szegedi tanév centenáriumát, 2022-ben pedig az 1872. évi alapításának 150. évfordulóját. Egy olyan időszakban kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, amelynek keretrendszerét alapvetően meghatározza az egészségügyi járványhelyzet, amelyre Karunk valamennyi oktatója és kollegája felkészült. Továbbra is célunk és hivatásunk és kötelességünk a jogász, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakokon és a jogi asszisztens felsőfokú szakképzésen hallgatóink magas színvonalon történő képzése. Karunk nagy hangsúlyt fordít az idegen nyelven történő oktatásra, a nemzetköziesítésre és a tehetséggondozásra, elősegítve ezzel hallgatóink eredményes szereplését hazai és külföldi versenyeken egyaránt, amelyeknek most már Önök is részeseivé vallhatnak, öregbítve ezzel a Karunk és az Egyetem hírnevét.

We Law Szeged!

Szegedi egyetemistának jó lenni! A jogi kar hallgatóiként egy olyan igazi egyetemi városban élhetnek, ahol a hallgatókat számos kulturális és sportolási lehetőség várja. Az Egyetemnek a város a Campusa.

Biztos vagyok abban, hogy miután sikeres felvételükről értesültek, számos jótanácsot és hasznos útravalót kaptak támogató szüleiktől és a barátaiktól az egyetemi tanulmányaik megkezdéséhez. Az Egyetem oktatójaként azt kívánom, hogy legyenek felelősségteljes egyetemi polgárok és tiszteljék leendő Alma Mater Karuk hagyományait és értékeit.

Kitűzött céljaik megvalósításához magam és kollégáim nevében kitartást és jó egészséget kívánok, valamint azt, hogy váljanak valóra Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas rektorunk szavai:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Hajrájtk!

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, dékán