FELHÍVÁS tanulmányok és recenziók benyújtására A BIBÓ JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE FOLYÓIRAT 2021. évi I. számába

A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége ezúton felhívást intéz a jog- és politikatudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák (például: jogfilozófia, jogszociológia, közgazdaságtan, kriminológia, pszichológia) művelőihez tanulmányok és recenziók közzétételére a folyóirat 2021. évi első számába.

Folyóiratunkban szívesen látjuk fiatal kutatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók írásait, számukra külön rovatokat is létrehoztunk.

Folyóiratunk lehetőséget biztosít a tágan értelmezett jog- és politikatudomány valamennyi magyar nyelven dolgozó kutatójának szakmai álláspontja közzétételére, különös figyelmet fordítva a publikáló szakemberek és a feldolgozott témák sokszínűségére, valamint a szerzők közötti párbeszéd erősítésére.

Az évente két lapszámot megjelentető orgánum az ELTE Bibó István Szakkollégium folyóirata, a lap Szerkesztőbizottságának és Szerkesztőségének tagjai a jog- és politikatudomány neves művelői.

A Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét, amelynek során az anonimitást mindkét irányban érvényesíti, azaz – számos rangos külföldi és hazai példához hasonlóan – a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad. A Szerkesztőség a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált formában) tájékoztatást ad a szerzőknek.

A kéziratok beküldésekor kérjük megadni a feltüntetni kívánt tudományos fokozatot, munkahelyi beosztást, munkahelyet és annak címét, valamint a szerző e-mail címét.

A lap a következő rovatokat ajánlja leendő szerzőinek. Az Argumentum neves, országosan ismert szerzők aktuális gondolatait teszi közzé; míg az Idővonal az ELTE Bibó István Szakkollégium alumnuszainak írásait tartalmazza. A Perspektíva bármely magyar nyelven publikáló 40 évesnél fiatalabb jog- és/vagy politikatudományt, vagy azokhoz szorosan kapcsolódó szakterületet művelő szakember tanulmányának biztosít megjelenési felületet. A Diskurzus az ELTE Bibó István Szakkollégium aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak bekapcsolódását mozdítja elő a tudományos életbe, a Professzió pedig az ELTE Bibó István Szakkollégium aktuális szakmai tevékenységéről, rendezvényeiről közöl beszámolókat.

Az Argumentum, az Idővonal és a Perspektíva rovatokba minimum egy szerzői ív (40.000 leütés), maximum két szerzői ív (80.000 leütés) közötti szövegeket várunk; ezektől a terjedelmi korlátoktól a Szerkesztőség indokolt esetben mindkét irányban eltérhet. Az elsősorban fiatal kutatókat, doktoranduszokat és egyetemi hallgatókat megcélzó Diskurzus és Professzió rovatokban az alsó terjedelmi korlát fél szerzői ív (20.000 leütés), míg recenziók esetében negyed szerzői ív (10.000 leütés).

A kéziratoknak (és az azokban szereplő jogszabályi és jogirodalmi hivatkozásoknak) meg kell felelniük az Állam- és Jogtudomány folyóirat formai követelményeinek, amelyeket folyóiratunkban is alkalmazunk:

https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/A-llam-_es_Jogtudomany_formai_2014_08.pdf.

Kérjük a szerzőket, hogy a kéziratokhoz mellékeljenek angol nyelvű címet és egy-egy 300 szavas angol és magyar nyelvű absztraktot is.

A kézirat megküldésével egyidejűleg a szerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a cikk (magyar nyelven) más orgánumnál még nem jelent meg, és ilyen célból nem is kerül(t) benyújtásra.

A szerzőknek a tanulmányok benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak a publikációs eljárással összefüggő személyes adataik kezeléséhez.

A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerére tekintettel kérjük a kéziratokat olyan formátumban is elküldeni, amelyben nem szerepel a szerző neve, intézményi affiliációja, e-mail címe, valamint az azonosítást lehetővé tévő önhivatkozás (pl. „saját korábbi tanulmányomban lásd…”).

A tanulmányokat tartalmazó két dokumentumot (pl. „szerzőneve.doc”, illetve „szerzőneve_anonim.doc”) szöveges dokumentum formátumban kérjük eljuttatni Szentgáli-Tóth Boldizsár felelős szerkesztő részére a tudszerv@bibokoll.elte.hu email címre.

 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

 

Budapest, 2020. …július

 

Milánkovich András főszerkesztő

Szentgáli-Tóth Boldizsár felelős szerkesztő

 

A Szerkesztőbizottság tagjai: Ambrus István, Fazekas Marianna, Fleck Zoltán, Kukorelli István, Mándi Tibor, Menyhárd Attila

A Szerkesztőség tagjai: Fazekas János, Gárdos Péter, Grad-Gyenge Anikó, Inzelt Éva, Nagy Csongor István, Oross Dániel, Paksi Gábor, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.