wht_bg_1170x430_02858585

A múlt és a jövő találkozása – Jogtörténeti konferencia skype-on és webexen

Két jogtörténeti konferenciát tartottak 2020. június 11. és 12. között az online térben. A kartellfelügyelet magyarországi bevezetésének részleteit webináriumon tárta fel a „Bolyai János kutatási ösztöndíjas” dr. Varga Norbert, az SZTE Állam- és Jogtudomány Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense. Az SZTE és a Debreceni Egyetem „Merre tart a jogtörténet? A jelenlegi kutatási irányok a jogtörténeti műhelyekben” címen online tematikus tudományos diákköri konferenciát szervezett.

A „Bolyai János Kutatási Ösztöndíj” támogatásával végzett kutatásának módszertani és szakirodalmi hátteréről 2020. június 11-én tartotta meg beszámolóját dr. Varga Norbert, az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense, egyben az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar általános dékánhelyettese. A webkonferencián a kartellfelügyelet magyarországi bevezetésének részleteit tárta fel. Az ösztöndíjas ismertette a hallgatósággal – többek között – a két világháború közötti időszak gazdasági és politikai viszonyait. A közönség megismerkedhetett hazánk első kartelljogi szabályozásának, az 1931. évi XX. törvénycikknek a fontosabb elemeivel. Az SZTE ÁJTK jogtörténésze bemutatta hároméves kutatási programjának fontosabb mérföldkövei is.


Kepernyofoto_2020-06-12_-_9.29.51

 

Dr. Varga Norbert kutatási programjának középpontjában a kartell-joggyakorlat modellezése áll, amelyet a levéltári források részletes elemzése tesz lehetővé. Prezentációját jogesetek ismertetésével, valamint kutatási eredményeinek összegzésével zárta, amelynek befejeztével az érdeklődők feltehették kérdéseiket, valamint az észrevételeik ismertetésére is lehetőség nyílt.


*


A legfrissebb jogtörténeti kutatások bemutatása 2020. június 12-én folytatódhatott. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszékével karöltve „Merre tart a jogtörténet? A jelenlegi kutatási irányok a jogtörténeti műhelyekben” címen online tematikus tudományos diákköri konferenciát szervezett.


webinarium_2020_1

 

Az online tanácskozáson mind a tanszékek oktatóinak, mind pedig az egyetemi hallgatóknak lehetőségük nyílt legfrissebb kutatási eredményeik ismertetésére. Előadást tartott – többek között – dr. Balogh Judit és dr. Papp László a Debreceni Egyetemről, valamint dr. Varga Norbert az SZTE ÁJTK képviseletében. Az online diákköri konferencián szép számban vettek részt előadással a debreceni és a szegedi ifjú jogtörténész-hallgatók. Az online konferencián emellett a két egyetem érintett tanszékvezetője – prof. dr. Homoki-Nagy Mária (SZTE) és prof. dr. Szabó Béla (DE) –, valamint a jogtörténet iránt érdeklődő PhD hallgatók is részt vettek. Az online konferenciát az SZTE ÁJTK oktatója, dr. Pétervári Máté adjunktus moderálta.

 

A Merre tart a jogtörténet? című webinárium programja itt elérhető.

 

Krusóczki Bence

Fotó: K. B.