HeinOnline_cover

HeinOnline jogi adatbázis

#együttújra

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az oktató és kutató munkához elengedhetetlen szakmai adatbázist biztosít az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve című projekt támogatásával.

Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait. 1936-tól kezdődően teljes körűen kereshető az amerikai hivatalos lap, a Federal Register, valamint tartalmaz egyéb amerikai jogszabálygyűjteményeket, összeállításokat is (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code), továbbá elérhetővé teszi az Egyesült Államok valamennyi szerződését és megállapodását teljes szöveggel (a hatályos, a hatályon kívül helyezett és hatálybalépés előtti szövegek egyaránt olvashatók).


Az adatbázisban teljes szöveggel megtalálható az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány, amely 1754-től kezdődően tartalmaz jogeseteket. Lehetőség van kanadai joganyagok keresésére is, így teljes szöveggel elérhetők a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól kezdődően.


A jogtörténeti kutatások fontos forrását jelenti az a gyűjteményrész, amely a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapművét teszi elérhetővé Arisztotelésztől a 20. század első feléig. A legfontosabb, legmeghatározóbb korai angol jogesetekhez biztosít hozzáférést az English Reports, Full Reprint (1220─1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata.


A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok, egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi, alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.


A gyűjtemény egyik legjelentősebb adatbázisa a Law Journal Library, amely több mint 2700 nemzetközileg elismert jogi vagy ahhoz kapcsolódó tudományos folyóiratot tartalmaz 37 millió oldal tartalommal. A folyóiratok legnagyobb részét az indulási évüktől tartalmazza a kiadókkal kötött szerződések alapján megengedett legfrissebb kiadásig.


A több mint 100 tárgykör közül az alábbi legfontosabb területek jelentős szakfolyóiratainak teljes anyagát tartalmazza a „Law Journal” könyvtár, ami szintén kapcsolódik az EFOP 3.6.1. projektcélokhoz.: üzleti /gazdasági jog, kommunikációs jogok, igazságszolgáltatás, környezetvédelmi és természetvédelmi jog, családi jog, egészségügy/egészségvédelem, emberi jogok, szellemi tulajdon, nemzetközi kapcsolatok, menekültügy, orvosi jog, politikatudomány, pszichológia, technológia/információs jog, és női jogok.

 

A HeinOnline adatbázis része a SAGE kiadó orvosi és egészségügyi joggal kapcsolatos folyóirat-gyűjteménye, a SAGE Medical/Legal Package, amely teljes szöveggel tartalmazza a szakterület 5 vezető folyóiratának cikkeit a kezdetektől:

https://home.heinonline.org/sage-medical-legal-package/


A mostani beszerzés hiánypótló tartalmat biztosít a modern jogi oktatáshoz, a projektben foglalt kutatási témákhoz rendelt szakmai munkához elengedhetetlen, hiszen ezek a tartalmak szerzői jogvédelem alatt álló művek, amelyek kizárólagosan csak az adatbázis előfizetésén keresztül hozzáférhetőek.

A HeinOnline legelőnyösebb tulajdonsága, hogy képalapú adatbázis, a dokumentumok összes PDF-formátumú képe pontosan olyan, ahogyan az eredeti nyomtatásban megjelenik.


Az adatbázis tartalmáról részletes ismertető itt található:

https://heinonline.org/HeinDocs/UKAcademicCore.pdf


Angol nyelvű használati segédletek:

https://heinonline.org/HeinDocs/GettingstartedinHOLnew.pdf

https://help.heinonline.org/kb/law-journal-library-quick-reference-guide/


A hozzáférés IP alapú, a Szegedi Tudományegyetem hálózatán bárhol, jelszó nélkül érhető el az alábbi linken:

http://heinonline.org/HOL/Welcome


Otthoni használata az SZTE Klebelsberg Könyvtár "távoli elérés" szolgáltatásával lehetséges:

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/e-szolgaltatasok/e-forrasok-otthonrol

 

Együttújra a kutatásban is!