Meghívó dr. Harkai István doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára.

A védés időpontja: 2020. június 9. (kedd) 15.00 óra

A védés helye: online felület


A doktori értekezés címe: Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra

Témavezető: Dr. Mezei Péter habil. egyetemi docens

A bíráló bizottság tagjai:

Elnök: Prof. Dr. Hajdú József (SZTE ÁJTK)

Bíráló: Dr. Faludi Gábor egyetemi docens (ELTE ÁJK)

Bíráló: Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens (BME)

Tag: Dr. Pogácsás Anett adjunktus (PPK.E JÁK)

Titkár: Dr. Rúzs-Molnár Krisztina egyetemi docens (SZTE ÁJTK)

 
Az értekezés elérhető az Országos Doktori Tanács, valamint a Doktori Iskola honlapjáról.

 


Prof. Dr. Blutman László sk. a Doktori Iskola vezetője