Meghívó dr. Schultz Márton doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára.

A védés időpontja: 2020. június 8. (hétfő) 17.00 óra


  A védés helye: online felület

 

A doktori értekezés címe: A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra


Témavezető: Prof. Dr. Görög Márta

A bíráló bizottság tagjai:


Elnök: Prof. Dr. Hajdú József (SZTE ÁJTK)

Bíráló: Prof. Dr. Koltay András (NKE)

Bíráló: Prof. Dr. Menyhárd Attila (ELTE ÁJK)

Tag: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea habil. egyetemi docens (ME ÁJK)

Titkár: Dr. Visnyeiné Dr. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens (SZTE ÁJTK)


Az értekezés elérhető az Országos Doktori Tanács, valamint a Doktori Iskola honlapjáról.


Prof. Dr. Blutman László sk. a Doktori Iskola vezetője