Az Üzleti Jogi Modul Ünnepsége

IMG_0207

A 2019/20-as tanév I. félévének végével a második üzleti jogi modulos csoport speciális képzésének vége is elérkezett.

Az Üzleti Jogi Modul 2019-ban


A modulos képzésben a hallgatók naprakész, gyakorlatorientált ismereteket kaphatnak az üzleti szektor jogi kérdéseiben. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne csak a „hagyományos”, hanem az innovatív területek jogi szabályozásával is megismerkedjenek, látókörüket folyamatosan bővítsék, kiváló hazai és nemzetközi szakemberektől tanulhassanak – ezért hallgatóink részére külföldi oktatók, kutatók által tartott, angol nyelvű kurzusokat is rendszeresen szervezünk. A tavaszi félévben a Lodzi Egyetem Adójogi Intézetének munkatársai, Prof. Dr. habil. Ziemowit Kukulski és Dr. Małgorzata Sęk adjunktus fakultatív és erasmus kurzust tartottak. Az együttműködés eredményeként a 2019/2020-as tanévben az University of Lodz Faculty of Law and Administration, valamint az University of Limoges között létrejött ERASMUS+ mobilitási megállapodás alapján lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók nemzetközi pénzügyi jogi és adójogi ismereteiket lengyelországi és franciaországi partnereink által kínált kurzusok által mélyítsék el, valamint tanulmányúton vegyenek részt. Előadóink között tisztelhettük továbbá Dr. Andreea Vertest, a temesvári West University oktatóját, akinek angol nyelvű tantermi előadása az Internetjog üzleti életet érintő kérdései körében a közvetítő szolgáltatók elsődleges és másodlagos felelősségével foglalkozott; érintve többek között az adatvédelem, az e-kereskedelem, vagy az ún. webkettes szolgáltatások témakörét. Az elővigyázatosság elvének értelmezésétől kezdve, a precíziós gazdálkodás jogi kérdésein át, a műanyag hulladék csökkentésének az új szabályrendszeréig, számos időszerű témát tárgyaltak a kutatók az SZTE ÁJTK Üzleti Jogi Intézet által szervezett szimpóziumon 2019. májusában. Az „Új kutatási irányok az agár- és környezetvédelmi jog területén” című országos konferencia megalapozta a jogtudósok és a gyakorlati szakemberek párbeszédét. 2019. november 18-án Tudományos Diákköri Ülésnapot tartottunk Szegeden. Ennek keretében két rendezvény került megszervezésre: délelőtt pénzügyi, adózási témakörben, délután pedig az energetika, energiajog területéről. Délelőtt az adózás és a pénzügyi kultúra egyes kérdései" címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének oktatói tartottak érdekes előadásokat. Dr. Szabó Andrea, pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens bemutatta a hallgatóknak a Tanszék munkáját, kutatási területeit. Előadást tartott még dr. Suba László, és Magasvári Adrienn, tanársegédek, majd dr. Pajor Andrea, mesteroktató. Ugyanezen a napon délután "Energiajog mérnöki szemmel" címmel Molnár Szabolcs, energetikai főmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Osztályának alelnöke beszélt az energiajog kialakulásáról, innovatív megoldásokról, jövőbeni kihívásokról, a hulladékgazdálkodás problémáiról, illetve a villamos energiáról. A közbeszerzési eljárások előkészítését helyezték fókuszba neves hazai szakértők az Üzleti Jogi Intézet által rendezett szakmai konferencián az ELI – ALPS Lézeres Kutatóközpontban 2020. január 15-én. A konferencia a közbeszerzési eljárások átgondolt előkészítését tárgyalta, ami az alapját jelenti egy sikeresen megvalósított közbeszerzési eljárásnak. A konferencián több mint száz közbeszerzési szakértő vett részt az ország minden pontjáról, amelyen a kiemelten fontos szakmai ismeretek megszerzése mellett a konferencián való részvételt a Miniszterelnökség akkreditációért felelős egysége 3 kreditponttal ismerte el.

A modulos hallgatóknak szervezett ünnepség


IMG_0071

2020. január 30-án Intézetünk ünnepséget rendezett a végzős modulos hallgatóknak. Az ünnepségen Prof. Dr. Gellén Klára intézetvezető, a modul felelőse köszöntötte a hallgatókat, aki a hallgatók tehetségének, érdemeinek elismerésére is kiemelt figyelmet fordított. A modulos hallgatók ugyanis nemcsak kiemelkedő tanulmányi eredménnyel végezték a modult, hanem a tudományos kutatás, jogesetmegoldás és perbeszéd területén is remekeltek az elmúlt években. A hallgatók eredményeit oktatói szemmel Dr. Farkas Csamangó Erika és dr. Labancz Andrea is méltatta, amit a hallgatók versenyekkel kapcsolatos saját tapasztalatainak, élményeinek megosztása követett. A tudományos és versenyeredmények mellett a modulos hallgatók aktív tagjai voltak az Üzleti Jogi Intézet Tudományos Diákkörének is, amelynek elismeréseképpen Intézetünk Elismerő Oklevelet adományozott részükre. Az Ünnepség a hallgatók és az oktatók részvétele melletti, kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.


IMG_0108

A modulos hallgatók 2019-ban elért verseny- és tudományos eredményei:


2019-ban is megrendezésre került az angol nyelvű, nemzetközi perszimulációs verseny, a Price Media Law Moot Court Competition. A versenyen az SZTE-t Varga Zita, Csjernyik Tímea, Klucsai Nóra, Mészáros Hajnalka, és Segesvári Szabolcs, Üzleti Jogi modulos hallgatók és Kardos Vivien általános modulos hallgató képviselte. A 2019. április 11-12-én megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Üzleti Jogi Intézet keretében induló dolgozatok közül Médiajog tagozatban Varga Zita "Dinamikus technológiai tendencia vs spirális körforgás? - a médiajog tárgyi hatályának visszatérő kérdései" című dolgozatával a Wolters Kluwer Hungary különdíját hozta el. Emellett Varga Zita és témavezetője, Prof. Dr. Gellén Klára intézetvezető, a NMHH OTDK dolgozatok számára kiírt pályázatán is díjazottak voltak. Az Agrár-, Szövetkezeti és Környezetvédelmi jog tagozatban Csjernyik Tímea egy agrár-biotechnológia jogi szabályozásainak kihívásaival foglalkozó dolgozat opponenciájával a "Legjobb opponens" díját hozta el. Modulos hallgatók részt vettek az Arsboni és a DLA Piper közös versenyén, a Lawyer for a Dayen, Csjernyik Tímea, Klucsai Nóra és Chugyik Bettina Üzleti Jogi modulos hallgatók az első két (online) fordulóban, Varga Zita pedig különdíjat (Best teamwork) hozott el a szóbeli fordulóról. Varga Zita részt vett a Hágában megrendezett International Criminal Court Moot Court Competition (ICC Moot Court) Versenyen is.


IMG_0106


Modulos hallgatóink szép eredményeket értek el a Polgári Eljárásjogi perszimulációs helyi versenyén is. Felperesi pozíció I. helyezett lett Kárász Mátyás Hunor, Üzleti Jogi modulos hallgató. Alperesi pozíció II. helyezett lett Csjernyik Tímea,Üzleti Jogi modulos hallgató, alperesi III. helyezést ért el Berta Ildikó, Üzleti Jogi modulos hallgató. Berta Ildikó az Országos Polgári Eljárásjogi perszimulációs versenyen alperesi pozícióban I. helyezést ért el.


A versenyeken részt vevő hallgatóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk!

Az Üzleti Jogi Intézet minden 2019-es modulos hallgatójának további sok sikert kíván!