Meghívó a győri jogászképzés 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő online tudományos konferenciára

Tradícionalitás és modernitás


MEGHÍVÓ


A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt a jogászképzés 25. évfordulója alkalmából 2020. DECEMBER 3-ÁN megrendezésre kerülő tudományos konferenciára.


Plenáris ülés: délelőtti szekció (10.00-12.30)

Moderátor: Dr. Kecskés Gábor – tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens

10.00-10.15: Megnyitó: Dr. Egresi Katalin (DFK 25 Szervezőbizottság elnöke, egyetemi docens)

10.15-10.45. Prof. Dr. Lamm Vanda (prof. emerita, MTA alelnöke): Modernizációs törekvések és lehetőségek a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményezési eljárásában.

10.45-11.15: Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit (dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár): A magyar magánjogi jogfejlődés legújabb eredményei és jövőbeni kihívásai. 11.15-11.45: Prof. Dr. Szigeti Péter (Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár): A jogrend normatív létmódjai: jogképződés (szokásjogi-bíró alkotta jog-jogszokás és jogtalálás) versus jogalkotás.

11.45-12.15: Prof. Dr. Mezey Barna (egyetemi tanár): A büntetésvégrehajtás szimbolikájának változásai.

12.15-12.30: kérdések, hozzászólások és válaszok


*** Plenáris ülés: délutáni szekció (13.00-15.20)

Moderátor: Dr. Barna Attila – tanszékvezető, egyetemi docens

13.00-13.30: Prof. Dr. Stumpf István (egyetemi tanár): Alkotmányos rendszerváltozások: tradícionalitás és változás. 1

3.30- 14.00: Prof. Dr. Patyi András (egyetemi tanár): A közigazgatási jogtudomány előtt álló kihívások egykor (anno 1995) és most 2020-ban.

14.00-14.30: Prof. Dr. Kovács Gábor (tanszékvezető, egyetemi tanár): Paradigmaváltás a forenzikus tudományokban.

14.30-15.00: Prof. Dr. Révész T. Mihály (címzetes egyetemi tanár): A bírói függetlenség tegnap és ma.

15.00-15.20: kérdések, hozzászólások és válaszok


A konferencia ONLINE FORMÁBAN kerül megrendezésre. A belépéshez és csatlakozáshoz szükséges link: https://letsmeet.sze.hu/dfk25


A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és Doktori Iskolája 2020. december 3-án és 4-én online tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel. Ehhez kapcsolódóan a doktorandusz-konferencián való részvételi feltételei az alábbi linken érhető el.