EjKrHN4X0AA48N_

A globális egészségügyi kihívások jogi vetületei a hallgatók szemével – Az SZTE-ÁJTK hallgatói EUGLOH konferencián

2020 különös évnek ígérkezett sok szempontból, sok új kihívás elé állította az emberiséget. Több olyan területe alakult át az életünknek, amely addig szinte elképzelhetetlen volt. Megváltoztak a személyes kapcsolataink, munkakörülményeink és egyetemi hallgatóként minket az új oktatási formák érintettek leginkább. Azonban azt látni, hogy ezek az új kihívások mégsem tudtak megálljt parancsolni sem az oktatás, sem az élet egyéb területein, örömteli érzéssel töltött el, s ez az érzés fogott el a 2020-as EUGLOH Annual Student Research Conference után is.


A konferenciát a Szegedi Tudományegyetem szervezte négy külföldi egyetem közreműködésével: a Ludwig-Maximilian University of München, a Lund University, a University of Porto, valamint a Paris-Saclay University közreműködésével. A nevezett egyetemeket közel száz hallgató képviselte, igen sokféle és különböző tudományterületeken, a természettudományoktól kezdve a jogon át egészen az informatikáig, ugyanis minden tudományterületnek van olyan szelete, amely a konferencia témájához, a „Globális Egészségügyi Kihívások: A modern élet betegségei”-hez kapcsolódik. Emiatt nagyon sokszínű konferencián képviselhettük a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát.


Karunkról dr. Kardos Vivien, PhD. hallgató és Nagy Botond, végzős joghallgató mellett jómagam negyedéves joghallgatóként vehettem részt. Mindhármunknak a konferencia utolsó napjára, szeptember 30-ára esett a prezentációja, és azonos tagozatba (Global health: miscellaneous challenges II.) kerülve a prezentációk során megszerzett tapasztalok továbbadásával segíthettük egymást. A szekciónk többi előadója természettudományi témát mutatott be, így hármunknak volt lehetősége új színt vinni a prezentációk sorába. Tíz perc állt rendelkezésére mindannyiunknak, hogy bemutassuk kutatási eredményeinket, majd ezt egy öt perces kötetlen beszélgetés követte, ahol a bírálóbizottság soraiban helyet foglaló két magasrangú külföldi professzor, valamint a hallgatóság kérdéseket tehetett fel nekünk.


Vivi1

dr. Kardos Vivien, PhD. hallgató


Botond5

Nagy Botond, végzős joghallgató


Martin3

Kócsó Martin


Dr. Matthias Siebeck (Ludwig Maximilian University of Munich) és Prof. Dr. Elísio Manuel de Sousa Costa (University of Porto) a zsűri szerepét is betöltötte, valamint ők „tolmácsolták” a hallgatóság által írt kérdéseket is. Kardos Vivien nyitotta meg a jogtudományi előadások sorát, aki a jogi oktatás területén jelentkező digitális kihívásokról szóló „Digital challenges of the next generation in the field of law” című prezentációját adta elő a hallgatóságnak. Őt követhettem az „The intellectual property aspects of counterfeit medicines” című prezentációmmal, ami a szellemi alkotások jogának a gyógyszerhamisítással összefüggő kérdéseit feszegette, majd Nagy Botond mutathatta be a „The health hazards of Hungarian prisons with special regard to those caused by high over-occupancy levels” elnevezésű előadását, ami a magyar börtönök egészségügyi kockázatairól szólt. Mindhármunk sikeresen, a rendelkezésre álló időt kitöltve mutatta be a BBB rendszeren keresztül online prezentációját, valamint a hallgatóságtól és a zsűri tagjaitól is számos kérdés érkezett, amelyeket átfogóan megválaszolhattunk.


Külön ki kell emelnünk, hogy Karunkról Nagy Botondot előadásáért a természettudományi aspektusból közelítő prezentációk között harmadik hellyel jutalmazták a szekcióban.


Kijelenthetem, hogy a vírushelyzet ellenére a szervezők kifogástalan munkát végeztek, megtettek mindent annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben „konferenciaközegben” érezhessék magukat az előadók az online programoknak és vendégelőadóknak köszönhetően, így kialakítva a „közösségérzetet”. Ennek eredményeként az idei konferencia résztvevői a mostani élményekkel felvértezve várhatják a következő évi konferenciát, bízva abban, hogy ez a közösség jövőre már személyesen találkozhat. Mind a hallgatótársaim, mind a magam nevében szeretném megköszönni Dr. Varga Norbertnek és Dr. Pétervári Máténak, hogy segítettek minket a konferenciarészvétellel kapcsolatos teendőkben, valamint konzulenseinknek, hiszen szakmai támogatásuk nélkül az előadásaink nem jöhettek volna létre, így Dr. habil. Juhász Zsuzsannának, Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Mártának és Dr. habil. Kovács Péternek.


A konferencia programja és az előadások absztraktjai az alábbi linken elérhetők.


Kócsó Martin