coverphoto_magyar

Karunk hallgatói ismét részt vettek az Európai Közjogi Szervezet nyári akadémiai programjain, ezúttal online formában

A világjárvány következtében hatályban lévő nemzetközi korlátozásokra tekintettel az Európai Közjogi Szervezet (EPLO) ebben az évben online formában szervezte meg nyári akadémiai programjait.

 

Ebben az évben a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének ösztöndíjpályázatán keresztül, az EPLO és az NRTI között három éve fennálló együttműködés keretében karunk hat hallgatója vehetett részt a rendezvényeken. Kecskés Anna jogász szakos hallgatónk, illetve Beya Amouri és Mawad Shady PhD hallgatóink a Migrációs Nyári Egyetemen, míg Gombos Jarmo, Ferdous Rahman, illetve Yasin Tokat PhD hallgatóink az Európai Jog Akadémiáján vettek részt.


Migrációs Nyári Egyetem


A 2020. július 20-25. között megrendezett program átfogó ismereteket nyújtott a résztvevőknek a menekültválság újabb fejleményeiről és kihívásairól, elsősorban a menekültek integrációjára és társadalmi kirekesztésére összpontosítva. A nyári egyetem keretén belül különböző területek szakértői – úgy, mint jogtudomány, szociológia, pszichológia, illetve orvostudomány – tartottak szakterületeiknek megfelelő előadásokat a migráció témakörén belül. Az előadások segítették a résztvevőket abban, hogy átfogó képet alkothassanak a menekültek, illetve menedékkérők jelenlegi helyzetéről Európában. A menekültek helyzetével összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések megértésén kívül az előadások nagy hangsúlyt fektetettek arra, hogy a probléma megoldásához globális párbeszédre és együttműködésre van szükség, amelyhez elsősorban tudatosságra van szükségünk, a téma azonban politikai vitákhoz vezethet. Az előadások egyúttal kiemelték az Európában megfigyelhető társadalmi kirekesztettség problémáját. A nyári egyetem nagy hangsúlyt fektetett többek között a jelenlegi törvényhozási, bürokratikus és egyéb adminisztratív kihívásokra a menekültpolitikával kapcsolatban. Az előadások az emberkereskedelem és a gyermekmunka áldozataival összefüggő valós történeteken keresztül próbálták elősegíteni, hogy a résztvevők minél jobban megérthessék a jelenlegi helyzet valós természetét és komplexitását.


migss_1


Az Európai Jog Akadémiája


A 2020. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezett Európai Jog Akadémiájának három hetes üléseit két részre osztották, amelyek során az első szekció a magán- és a családi élethez való jogra összpontosított az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában, míg a másik szekció a „közérdek” fogalmával és annak a közjogban elfoglalt helyével kapcsolatos vitákra összpontosított. A „rendes” előadásokon kívül két vendégelőadó közreműködésével a résztvevők olyan up-to-date témákkal kapcsolatban vehettek részt foglalkozásokon, mint a közérdek és az állami beavatkozás a gazdaságba az energiaszektor területén, vagy a technológia fejlődése által előidézett új kihívások, különös tekintettel a személyes adatokra és az adatok kereskedelmi célú felhasználására a közösségi média mögött álló nagyvállalatok részéről.


migss_2


Hallgatóink az EPLO programokon keresztül szerzett tapasztalatai azt mutatják, hogy az online formában megvalósított nyári programok is nagyszerű lehetőséget kínáltak arra, hogy a résztvevők tudományos igényességű diskurzust folytathassanak az adott szakterületet magas fokon művelő előadókkal, és okulhassanak az előadók által megszerezett és a programokon keresztül átadott gyakorlati tapasztalatokból. Mindezeken túl a program segítette hallgatóinkat, hogy hatékonyabb módszereket sajátítsanak el tudományos munkásságuk során különösen az adatgyűjtés, az esettanulmányok és az online lehetőségek felhasználásának területén. Nem utolsó sorban a nyári programok lehetőséget biztosítottak hallgatóinknak a kapcsolatépítésre is mind az előadókkal, mind a hallgatóság többi tagjával.


Hallgatóink véleménye szerint a programok lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott az online platform ellenére is. A programok álláspontjuk szerint kiváló lehetőséget biztosítottak angol tudásuk fejlesztésére, különösen az elkészítendő vitaanyagok, esszék, tanulmányok készítésén, illetve a szóbeli vitákon, előadásokon keresztül. Végül, hallgatóink elmondása alapján a nemzetközi, multikulturális környezet még így, online formában is meghatározó hatást gyakorolt a résztvevőkre karrierjük további megtervezését illetően.


migss_3