December_20-25_2019_4

Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny középiskolai tanulóknak

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Both Ödön Emlékversenyt hirdet középiskolai tanulók számára. Az írásbeli közjogtörténeti alapismereti tesztből és a Pecha Kucha prezentációs módszeren alapuló szóbeli előadásból álló versenyre 2020. november 30-ig várják a 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a jog- és politikatörténet, valamint a közügyek és a jogrendszerek, illetőleg a jogi és államtudományi stúdiumok iránt érdeklődő középiskolás tanulók számára meghirdeti a - Kar egykori kiváló jogtörténész oktatóegyéniségének nevét viselő - Both Ödön Emlékversenyt, amely egyedülálló lehetőséget nyújt a jelentkezők számára, hogy már az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt elmélyíthessék jogtörténeti ismereteiket és szélesíthessék jogi gondolkodási horizontjukat.


A tanulmányi versenyre 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését várjuk az ország valamennyi középiskolájából. A 2021. január 15-én megrendezésre kerülő versenyen legalább 6, legfeljebb 12 csapat vesz majd részt, kiválasztásuk a jelentkezési űrlapok visszaküldésének időbeli sorrendje alapján történik.


A jelentkezési határidő: 2020. november 30.


A jelentkezési lap itt, a részletes versenyfelhívás itt érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.


Útmutató a Pecha Kucha feladattípus prezentációjának elkészítéséhez:

A Pecha Kucha prezentációk elkészítéséhez szíveskedjenek az alábbi sablont használni. A diasornál a 30 másodperces diánkénti időzítés be van állítva. ha azonban jelentősebb korrekciókat (időzítések, áttűnések) hajtanak végre, akkor ellenőrizzék, hogy megmaradtak-e a beállítások.


A diavetítés fül alatt az ídőzítéspróbára kattintva lehet beállítani a 30 másodperces léptetéseket, amelyet minden diánál külön kell megtenni. A felugró Rögzítés ablakban a diamegjelenítési időhöz kell egységesen beírni a 0:00:30-at, majd entert nyomni. Az összes dia időzítése után pedig az összesített időintervallumot jóváhagyni, aminek 10 percnek kell lennie.


Kapcsolattartók: Dr. Pétervári Máté (egyetemi adjunktus) és Dr. Pozsonyi Norbert (egyetemi adjunktus)

E-mail cím: both.ajtk@szte.hu


Bízunk benne, hogy felhívásunk felkeltette érdeklődését, s versenyzőként köszönthetem Karunkon!


Prof. Dr. Görög Márta, dékánNevtelen_terv_4


„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – A jogi kari hallgatók és a középiskolás diákok bevonása az egyetemi tudományos életbe (SZTE-ÁJTK) című, NTP-HHTDK-20-0068 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”