Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának egykori, fiatalon elhunyt tanítványa, Bárczi Zoltán emlékére pályázatot hirdet a róla elnevezett díj és az azzal járó pénzjutalom elnyerésére.

Az Alapítvány névadója az európai közösségi jogra specializálódott, posztgraduális képzések során mély elméleti ismereteket szerzett a témában, amelyen felül széles körű gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. Dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottság Jogi Főosztályán, majd nemzetközi ügyvédi irodákban itthon és külföldön. Az alapítvány célja az európai integráció eszméjének előmozdítása, a névadó emlékének megőrzése, valamint a magyarországi jogi egyetemeken tanuló, az uniós jog területén mélyreható ismeretekkel bíró joghallgatók támogatása.

Pályázhat valamennyi magyarországi állam- és jogtudományi karon jelenleg tanuló, illetve 2020 tavaszán végzett joghallgató – ideértve a szakjogászi képzésben, jogi továbbképzésben részt vevő hallgatókat is –, aki kiemelkedő eredményt ért el az uniós jog elsajátításában.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell
- az európai integráció legújabb magyar vonatkozású fejleményeinek ismertetését (két oldal terjedelemben);
- a pályázó érdeklődési körének és jövőbeni életpályájára vonatkozó elképzeléseinek leírását (egy oldal terjedelemben);
- az uniós jog bármely területét feldolgozó, 1-1,5 szerzői ív (40-60 ezer karakter) terjedelmű, lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányt.

A pályázatot két példányban, mellékletekkel, a pályázó nevét és elérhetőségét (e-mail címét, postacímét és telefonszámát) feltüntetve, az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén személyesen (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 109) kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2021. április 9.

A benyújtott dokumentációt az Alapítvány Kuratóriuma által kijelölt háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A bírálat eredményéről a pályázók 2021 júniusában írásbeli értesítést kapnak.

A pénzdíj mértékét és a díjazottak számát az Alapítvány Alapító Okiratával összhangban évente a Kuratórium határozza meg. A Kuratórium több pályázót is részesíthet díjazásban. A pénzdíj összege általában díjazottanként 200.000 Ft. A Kuratórium mindezek mellett a szakmai zsűri javaslata alapján 100.000 Ft-os különdíj, illetve pénzdíjjal nem járó elismerő oklevél és emlékplakett odaítélésére is jogosult.

További információk az alábbi linken érhető el.
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb