December_20-25_2019_6

IM jogászösztöndíj pályázat 2020-2021 ősz

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a tanulmányaikat 2014 és 2019 között megkezdett, nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.


KIVÁLÓSÁGI pályázat

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2019-2020-as tanév tavaszi szemeszterében, és a pályázat benyújtásának napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2020/2021. tanév I. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft. Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben kerül átutalásra. A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott.


A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni.

Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

- nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)

- tanulmányi versenyek igazolása,

- publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozását tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el),

- ProJure tagság igazolása stb.


Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy ne csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.) A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.


A pályázati anyagot elektronikusan a lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu e-mail címre kell küldeni szeptember 28-30 közötti időszakban, legkésőbb szeptember 30. 16 óráig. Az e-mail tárgyában IM ösztöndíj pályázat, a pályázó neve és NEPTUN kódja szerepeljen. Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.


Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően. A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át. Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira. A szabályzat szerint a 2019. évi OTDK-n elért eredmények ebben a szemeszterben már nem számíthatók be. TDK-tevékenység csak akkor pontozható, ha azzal jogosítás szerezhető a 2021. évi OTDK-n való részvételre. Erre figyelemmel ebben a szemeszterben csak a olyan TDK-szereplés pontozható, amellyel az előző félév során a hallgató nevezési jogosultságot szerzett a 2021. évi OTDK-ra. Más, tanszéki TDK-előadás nem pontozható. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.


A pályázat benyújtására 2020. szeptember 28-30. szerda 16 óráig elektronikusan van lehetőség, a lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu e-mail címre való megküldéssel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag az időben leadott dokumentumok alapján történik!


A rangsorolással kapcsolatos döntés miatt az elbírált pályázatok megtekintésére október 12-13-án a TO vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lesz lehetőség. A jogorvoslati kérelmek beadása 2020. október 13. 16 óráig lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnek küldött e-mailben. A pályázati rangsor véglegesítésére 2020. október 15-én kerül sor.


TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ pályázat


Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,50-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2019-2020-as tanév tavaszi szemeszterében. A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből október 2-án leszűrjük és továbbítjuk feléjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség. Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben történik.


További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Prof. Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyetteshez: szomora.zs@juris.u-szeged.hu


Technikai problémák esetében Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu


A pályázathoz szükséges letölthető anyagok:

Pályázati Űrlap

Értekelési rendszer 


2020. szeptember 21.


Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes 


Lakatos Andrea

tanulmányi osztályvezető