December_20-25_2019_10

„Ius est ars boni et aequi”- Application of Law Over the Centuries nemzetközi jogtörténeti konferencián adtak elő hallgatóink


2020. szeptember 18-19. között a krakkói Jagellonian University szervezésében megrendezésre került a „Ius est ars boni et aequi- application of law over the centuries” nevű nemzetközi online jogtörténeti konferencia, ahol többek között magyar, lengyel és belga hallgatók és egyetemi oktatók számolhattak be kutatási eredményeikről. Karunkat a Magyar Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének hallgatói és a jogtörténeti kutatásokat is folytató doktoranduszhallgatók képviselték. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke intenzív kapcsolatot ápol a krakkói jogtörténészekkel, amelynek köszönhetően 2015 óta évente felváltva Szegeden és Krakkóban megrendezésre kerül a diákok számára szervezett jogtörténeti workshop. Ennek az együttműködésnek volt újabb gyümölcse a rendezvény, amelyet a tervezett áprilisi időpontról a járványhelyzet miatt kellett szeptemberre halasztani.

A magyar hallgatók a Microsoft Teams felületen megrendezésre kerülő konferencia második napján adhattak elő. A III. panel belga és lengyel előadói mellett Varga Benedek (II. évf hallgató) The role of the Supreme Defence Council in the inter-war period in Hungary című előadásában a Horthy-korszakban létrejövő Legfelsőbb Honvédelmi Tanács közjogi helyzetének aspektusait elemezte.


Varga_Benedek

Szivós Kristóf (PhD hallgató) szintén e panelban a Die Einheit der mündlichen Verhandlung in der ungarischen prozessrechtlichen Kodifikation des 19. Jahrhunderts című prezentációjában a szóbeli tárgyalás egységét vizsgálta a 19. századi perjogi kodifikációs törekvések fényében.


Szivos_Kristof

A IV. panelban pedig négy szegedi hallgató is ismertette legújabb kutatási eredményeit. Galina Ildikó (V. évf. hallgató) az 1911. évi polgári perrendtartás kodifikációs folyamatát mutatta be The codification of Act I of 1911 című előadásában.
Galina_Ildiko

Krusóczki Bence (PhD hallgató) hazánk első versenytörvényének megalkotási körülményeit prezentálta a konferencián. Előadásának címe: The circumstances surrounding the creation of our first competition law.
Krusoczki_Bence

Botos Mihály (V. évf. hallgató) Rechtshistorische Zusammenhänge bei der Verleumdung/Beleidigung című előadásával a rágalmazás jogtörténeti vetületeit ismertette egy hatályos Alkotmánybírósági határozat nyomán.
Botos_Mihaly

Horváth Kornél (V. évf. hallgató) The analysis of the main legal institutions of the Hungarian civil law in the light of the 1928 Code of Pivate Law Proposal címet viselő előadásával betekintést nyújtott a magyar magánjog fejlődésébe néhány konkrét jogintézmény szabályainak változásait felvázolva az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslat tükrében.

Horvath_Kornel

A lengyel kollégák áldozatos munkájának köszönhetően tehát nem szakadt meg a járványhelyzet ellenére sem a lengyel-magyar hallgatói workshopok hagyománya, így az immáron hatodik alkalommal megrendezésre kerülő konferencia kiváló lehetőséget nyújtott az idegen nyelvű előadói készségek fejlesztésére a jogtörténettel foglalkozó diákok számára. Ezúton is köszönjük a Jagiellonian University és Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszék munkatársainak szervezőmunkáját.

A konferencia programja az alábbi linken érhető el.

Varga Benedek