MEGHÍVÓ - Herbert Spencer 200. születésnapja évfordulójára rendezett interdiszciplináris tudományos konferenciára

Meghívó

Kep1

a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság

 

szeretettel meghívja Önt a Herbert Spencer 200. születésnapja évfordulójára rendezett interdiszciplináris tudományos konferenciára.


Időpont:

2020.09.18. péntek – 9:30-16:30


CSAK ONLINE!

(A konferencia főszervezője/konferenciaelnök: Tóth J Zoltán)

 

PROGRAM

 

9:30. Dékáni megnyitó – Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár, dékán, KRE ÁJK

Szervezői köszöntő – Dr. Tóth J. Zoltán, KRE ÁJK

 

9.50-11.40.: délelőtti plenáris előadások [levezető: Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK, habil. egyetemi docens)]

9.50-10.20. Paczolay Péter (egyetemi tanár, SZTE ÁJK): Egyén – állam – jog: Spencer politikaelmélete

10.20-10.50.: Pléh Csaba (DSc, az MTA rendes ragja; egyetemi tanár, CEU): Spencer saját pszichológiája és hatása a funkcionalista pszichológiára

10.50-11.20.: Somlai Péter (DSc; professor emeritus, ELTE TáTK): Haladás és/vagy evolúció

11.20: Kérdések

 

12.15-16:30: délutáni szekcióelőadások

12.15-14.15.: I. szekció [levezető: Birher Nándor (tszv. habil. egyetemi docens, KRE ÁJK)]

12.15-12.35.: Pál Eszter (tszv. habil. egyetemi docens, ELTE TáTK): Herbert Spencer és a viktoriánus tudomány

12.35-12.55.: Szabadfalvi József (DSc; egyetemi tanár, DE ÁJK): Herbert Spencer hatása a magyar jogbölcseleti gondolkodásra

12.55-13.15.: Pokol Béla (DSc; egyetemi tanár, ELTE ÁJK): Az evolúció elméleti tematizálásai

13.15-13.35.: Szilágyi Péter (egyetemi tanár, ELTE ÁJK): Herbert Spencer hatása a pozitivista állam- és jogbölcseletekre

13.35-13.55.: Kovács Róbert (intézetvezető habil. egyetemi docens, KRE ÁJK) – Csillik Péter (egyetemi docens. KRE ÁJK): Spenceri város és vírus

13.55.: Kérdések

 

14.30-16.30.: II. szekció [levezető: Fejes Zsuzsanna (habil. egyetemi docens, NKE ÁNTK)]

14.30-14.50.: Birher Nándor (tszv. habil. egyetemi docens, KRE ÁJK): Az erkölcs mint evolúciós előny

14.50-15.10.: Szmodis Jenő (habil. egyetemi docens, NKE ÁNTK): Herbert Spencer felfogása történelemfilozófiai összefüggésben és a globális kormányzás kontextusában

15.10-15.30.: Pongrácz Alex (egyetemi adjunktus, NKE ÁNTK): Az egyén az állam ellen (?) – Aktuálisak-e Spencer nézetei a 21. században?

15.30-15.50.: Alpár Vera Noémi (egyetemi tanársegéd, KRE ÁJK): A társadalomszabályozás szerepváltozásai Spencer és Durkheim axióma-rendszerében

15.50-16.10.: Molnár András (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK): Oliver Wendell Holmes és a szociáldarwinizmus

16.10.: Kérdések, a konferencia zárása

 

A konferenciához Skype-közvetítésen csatlakozhatnak, melynek elérhetősége:

https://join.skype.com/oiVK3OnPLIAi

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb