Online szeminárium az olaszországi Macerata egyetem jogi karán

2021. március 29-én Dr. Sulyok Márton és dr. Márki Dávid a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közjogi Intézetének két oktatója, dr. Angela Cossiri meghívására online szemináriumot tartott az olasz Macerata Egyetem negyedéves hallgatóinak. A szeminárium témája egy “pandémia-demokrácia” olasz kutatás keretében végzet tevékenység kapcsán a különleges jogrend intézménye köré épült, különös tekintettel a COVID-19 járvány ideje alatti kormányzati, bírósági és alkotmánybírósági kérdésekre.


Zoom1A mintegy háromórás szeminárium során a hallgatók betekintést nyerhettek a különleges jogrend magyar szabályozásába és más kapcsolódó alkotmányos kérdésekbe. Az óra elsődlegesen arra összpontosított, hogy miként reagált a kormány a járványhelyzetre, milyen rendkívüli intézkedéseket vezetettek be, és ezek az intézkedések miként befolyásolták a mindennapi életünket, a bíróságok és az Alkotmánybíróság megfelelő működését.


A bíróságok működését dr. Márki Dávid két fő – eljárási és igazgatási – szempontból vizsgálta, válaszokat keresve, hogy hogy miként érvényesülhet / érvényesülhet-e a szóbeliség, közvetlenség, nyilvánosság elve a különleges jogrend során, valamint, hogy az ideiglenes szabályok alkalmasak-e a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére.


Zoom2Dr. Sulyok Márton az Alkotmánybíróság elmúlt évből származó eseteit elemezte, amelyek valamilyen módon a pandémiával vagy annak szabályozásával voltak kapcsolatba hozhatóak. Olyan kérdéseket vizsgált, mint a kijárási korlátozás megszegése és ezzel kapcsolatos kiutasítás tárgyában született bírósági határozatok ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok, a rémhírterjesztés új törvényi tényállásával kapcsolatos panasz, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti szülői kapcsolattartás kérdéseinek gyermekjogi és magánszférához kapcsolódó vonatkozásai. A fentieken túl bemutatásra került a 47/2020 (III.18.) Kormányrendelettel szemben benyújtott utólagos normakontroll indítvány tárgyában hozott döntés is, amely többek között a Munkatörvénykönyvben foglaltaktól eltérő szabályok alkotmányossági kérdéseit vetette fel.


A szeminárium sikerét jelzi, hogy a hallgatók a kormányzati járványkezelés, átoltottság és regisztráció, kapcsolódó kormányzati kommunikáció és a járvánnyal kapcsolatos közvélemény vonatkozásában számos kérdés feltevésével és saját véleményük megosztásával aktívan részt vettek az előadást követő vitában, olasz példákat is bemutatva.