OTDK_AJTK_3

Az SZTE-ÁJTK a helyezések szempontjából a legjobb vidéki egyetemként végzett a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

A 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját 2021. április 12-e és 15-e között a Debreceni Egyetem rendezte. A rendező intézmény kiválóan bonyolította le az online színtérben a konferenciát, így mind a versenyzők, mind az opponensek, mind a zsűritagok kellemes élményekkel gazdagodhattak. Az online megvalósítás előnyeként rendkívül nagyszámú hallgatóság is nyomon követhette a hallgatók versengését.


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara összesen 34 hallgatóját nevezte az országos versenyre. Közülük öten előnevezettként vehettek részt a konferencián. A hallgatók és konzulenseik kiváló teljesítményének köszönhetően összesen 20 helyezést értek el a mintegy 29 tagozatban.


A rangos zsűrik két I., hat II. és három III. helyezéssel jutalmazták a szegedi hallgatók munkáját a kilenc különdíj mellett. Az SZTE-ÁJTK így a helyezések tekintetében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mögött a harmadik helyen végzett, így a legjobb vidéki egyetemként szerepelt a 35. OTDK-n. Emellett egy-egy diákunk számára a Büntetőjogi Tagozat 1. (Általános rész) legjobb opponensi díját, valamint az Alapvető Jogok Biztosának jutalmát ítélték oda. Minden hallgató, nem csupán a díjazottak, méltón képviselte Karunkat, így büszkén tekinthetünk a szegedi tudományos műhelyek tevékenységére.


Gratulálunk minden résztvevő hallgatónak és témavezetőiknek, valamint köszönjük a dolgozatok elkészítésébe befektetett munkájukat is!


4


5


Emellett szeretnénk köszönetünket kifejezni a bírálóbizottságok tagjainak munkájukért, különösen az SZTE-ÁJTK-t a zsűrikben képviselő kollégáknak: Prof. Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár (Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozat), Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár (Magyar Jogtörténeti Tagozat), Prof. Dr. Karsai Krisztina, egyetemi tanár (Büntetőeljárás-jogi, Büntetésvégrehajtási Jogi és Kriminalisztikai Tagozat), Dr. Nagy Zsolt, egyetemi docens (Jog- és Állambölcseleti Tagozat), Dr. Rúzs-Molnár Krisztina, egyetemi docens (Munkajogi Tagozat 2), Dr. Sulyok Márton, adjunktus (Alkotmányjogi Tagozat 1), Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár (Polgári Eljárásjogi Tagozat), Dr. Szalai Anikó, egyetemi docens (Nemzetközi Jogi Tagozat 2).


Az alábbi linken található az SZTE-ÁJTK által a 35. OTDK-ra nevezett hallgatók és dolgozataik címének listája.

Nevezett_hallgatok-Allam-_es_Jogtudomanyi_Szekcio


Az alábbi linken érhető el az eredményhirdetés és egyben a zárórendezvény:

https://www.youtube.com/watch?v=hc0kjMy8nHE


A konferencia részletes tagozati beosztása az alábbi linken érhető el:

https://bit.ly/32sxIF9


A díjazott hallgatók felsorolása:


Díj

Díjazott neve

Díjazott dolgozat címe

Konzulens

I. helyezett

Botos Mihály Bálint

A véleménynyilvánítási szabadság büntetőjogi korlátairól alkotmánykonform értelmezésben

Dr. Gál Andor, adjunktus

Mátyus András

A polgári jogi igény érvényesítésének elméleti és gyakorlati problémái

Prof. Dr. Szomora Zsolt, egyetemi tanár

II. helyezett

Farkas Levente Tamás

Jogi kalandozások "egy falat csokoládé mámorában", avagy a kakaóbab ellátási láncának vizsgálata

Dr. Hegyes Péter István, adjunktus

Holecska Zsófia

A helyi önkormányzati képviselők jogállása a méltatlanság tükrében

Dr. Csatlós Erzsébet, adjunktus

Koncz Péter

A CSR és a környezethez való jog - Javaslatok a hathatósabb jogvédelmet biztosító szabályozási környezet irányába

Dr. Sulyok Márton, adjunktus

Mátyus András

A sérelemdíj funkció-analízise

Prof. Dr. Görög Márta, egyetemi tanár

Nagy Botond

Az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatti sérelemdíj iránti igények joggyakorlata

Prof. Dr. Görög Márta, egyetemi tanár;

Dr. Juhász Zsuzsanna, egyetemi docens

Papp Csaba István

A községek feletti felügyeleti jog gyakorlása Csanád vármegyében a dualizmus időszakában (1886-1900)

Dr. Varga Norbert, egyetemi docens

III. helyezettKardos Vivien Kata

Joghallgatók adatvédelmi tudatossága

Dr. Kovács Péter, egyetemi docens

Sevaracz Luca

Hogyan tovább, semleges állam? - A közhatalmi szervek semlegességének múltja, jelene és jövője a választási kampányban

Dr. Sulyok Márton, adjunktus

Urbán Dávid

Egyes büntető eljárásjogi kérdések az Európai Ügyészség jövőbeni működésével kapcsolatban

Prof. Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi tanár;

Prof. Dr. Karsai Krisztina, egyetemi tanár


Különdíj

Balázs Petra

 

Szabó Patrik András

A felek igazmondási kötelezettsége a polgári perben

Dr. Pákozdi Zita, adjunktus;
dr. Szivós Kristóf, doktorandusz

Dörgő Sándor

A munkajogi versenytilalmi megállapodások interdiszciplináris jellemzőinek tudományos vizsgálata

Dr. Ember Alex Frigyes, egyetemi docens

Görbe Boldizsár

A katona büntetőjogi fogalma. Érvelés egy fogalom teljességéért

Dr. Törő Sándor, címzetes egyetemi docens;

Prof. Dr. Karsai Krisztina, egyetemi tanár

Horváth Kata Zsuzsanna

Ope consilio furtum facere. A modern részesi alakzatok történeti előképei a D. 47,2 titulusában

Dr. Pozsonyi Norbert, adjunktus

Horváth Regina

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az adatvédelemre és annak uniós szabályozására

Prof. Dr. Gellén Klára, egyetemi tanár;

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, adjunktus

Juhász Marina

Mission (im)possible? Avagy az emberi jogok érvényesítésének lehetőségei napjaink Afrikájában

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, adjunktus

Korponai Ákos

A prostitúció jelensége az emberi jogok hálójában

Dr. Sántáné Dr. Szakály Zsuzsa, adjunktus;

Dr. Tóth Judit, egyetemi docens

Kraivich Dorina

Tettesi életkor szabályozásának kérdései a tizenkettedik életévét be nem töltött sérelmére elkövetett szexuális erőszak vonatkozásában

Dr. Molnár Erzsébet, adjunktus

Nemes Nikolett

A bebörtönzés "láthatatlan" áldozatai. A fogvatartottaknak szóló, szülői készségeket fejlesztő és gyermeknevelési programok

Dr. Juhász Zsuzsanna, egyetemi docens

Alapvető Jogok Biztosának jutalma

Illyés Dániel

„Miért piszkálnak?” - A köznevelésben megvalósuló bullying és a diákok védett tulajdonságainak kapcsolata a magyar intézményrendszerben

Dr. Pongó Tamás, adjunktus

Legjobb opponens-díj

Váczi Kristóf

 

 
Pétervári Máté

TDT-titkárHírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

  • október 4.
    10:00 - 11:00
    A műhelyvitára előkészített doktori értekezés megtekinthető az alábbi webcímen: http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola

Legolvasottabb