Szakmai gyakorlat jogász hallgatók számára az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságán

Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatósága – a jövendő alkotmány-jogász-, illetve a köz szolgálatában tevékenykedő generációkért érzett felelőssége jegyében, valamint az Országgyűlés és Hivatala szervezetének, működésének, a törvényalkotási eljárásnak, illetve az azt segítő új informatikai fejlesztéseknek minél szélesebb körű megismertetése érdekében – kiemelt feladatának tekinti a jogi egyetemek alkotmányjogi érdeklődéssel rendelkező hallgatói számára a gyakorlati ismeretek átadását.


Ennek megfelelően a Törvényhozási Igazgatóság az állam- és jogtudományi egyetemek jogász szakos, negyed- vagy ötödéves nappali tagozatos hallgatói számára a 2021/22-es tanév őszi félévében is lehetőséget biztosít három vagy hathetes szakmai gyakorlat végzésére. A szakmai gyakorlat kezdetének lehetséges legkorábbi időpontja 2021. szeptember 20., végének lehetséges legkésőbbi időpontja 2021. december 3.


A Hivatal Törvényhozási Igazgatóságán végzett szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen az Országgyűlés, és a Hivatal Országgyűlés működését támogató munkájába, megismerje az egyes szervezeti egységek feladatait a törvényjavaslatok feldolgozásától a napirend összeállításán át a jegyzőkönyvezésig, illetve a bizottsági ülések előkészítésétől kezdve a nemzetközi kapcsolattartásig. A programban a hallgatók gyakorlati feladatokat is ellátnak majd.


A szakmai gyakorlatra a Hivatal hallgatói megállapodást köt a résztvevővel, amely alapján a hallgató vállalja a szakmai gyakorlat helyén (Országház, Budapest V. ker., Kossuth tér 1-3., Országgyűlés Irodaháza, Budapest V. ker., Széchenyi rakpart 19., illetve Szabad György Irodaház, Budapest, V. kerület Kossuth tér 6-8.) történő gyakorlati részvételét a teljes időszak alatt, hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, amely alól halaszthatatlan egyetemi elfoglaltság miatt igazolt hiányzást elfogadunk. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítéséről a Hivatal igazolást állít ki, a résztvevők díjazásban nem részesülnek.


A programra a legalább hat lezárt félévvel rendelkező, igazolható alkotmányjogi, illetve parlamenti jogi érdeklődésű, valamint a jogszabály-előkészítés iránt érdeklődő hallgatókat várjuk.


Jelentkezni a fent megjelölt időszakra tekintettel legkésőbb a szakmai gyakorlat kívánt kezdetét megelőző második hét végéig lehet a szakmaigyakorlat@parlament.hu címre küldött pályázattal, amely az alábbiakat kell magában foglalja:

1. fényképes szakmai önéletrajz, külön megjelölve a nyelvtudást, valamint a kapcsolattartási adatokat, mobiltelefonszámot és email-címet,

2. legfeljebb 200 szavas motivációs levél,

3. alkotmányjogi, parlamenti, jogszabály-előkészítési érdeklődés igazolása: ebben a témakörben írt évfolyamdolgozat (témamegjelölés és eredmény), ezen a területen végzett tevékenység (publikáció, tudományos diákköri konferencián való részvétel, demonstrátori tevékenység, tanulmányi versenyen való részvétel, ilyen tárgyú szabadon választható tantárgyak vagy szakkollégiumi kurzus teljesítése stb.),

4. alkotmányjogi tanszéki oktatói ajánlás,

5. az interpelláció intézménye lényegének összefoglalása legfeljebb hatvan szóban,

6. féléves tanulmányi átlagok, valamint az alkotmányjog tárgyakból elért eredmény megjelölése,

7. a szakmai gyakorlat kívánt kezdete és időtartama (3 vagy 6 hét),

8. nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról.


Tárgyként kérjük feltüntetni: jogász szakmai gyakorlat jelentkezés.


A beérkezett jelentkezéseket a Hivatal a fenti szempontok alapulvételével bírálja el, a döntésről 2021. szeptember elejétől elektronikus levélben értesíti a jelentkezőket.


A Hivatal fenntartja a jogot, hogy a pandémiás helyzetre tekintettel vagy egyéb munkaszervezési okból kifolyólag a programot ne, illetve ne a kiírás szerint indítsa el, felfüggessze vagy csak erősen limitált számban fogadjon hallgatókat.

A programmal kapcsolatban érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: dr. Szabó Tímea, 441-4231, szakmaigyakorlat@parlament.hu.


A program részletei:

A program résztvevői a gyakorlat kezdetén bevezető előadásokat hallgatnak az Országgyűlés tevékenységéről, megismerkednek az Országgyűlés Hivatalának szervezetével, a Törvényhozási Igazgatóság szervezeti egységeivel, azok munkájával.Ezt követően – a Gyorsíró Iroda kivételével – végigjárják a Törvényhozási Igazgatóság egyes szervezeti egységeit, így a Kodifikációs Főosztályt, a Bizottsági Főosztályt, a Szervezési Főosztályt, a Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Főosztályt, valamint a Jegyzői Irodát, ekkor már a közvetlen munkába való bekapcsolódásra is lehetőség nyílik. A hallgatók tevékenységét szakmai mentor segíti.


A szakmai gyakorlaton részt vevők betekinthetnek az Országgyűlés plenáris, házbizottsági és bizottsági üléseinek munkájába, továbbá a gyakorlatorientáltság jegyében rendszeresen kapnak feladatokat. A program végeztével beszámolót készítenek (legalább három oldal terjedelemben), amelyben összegzik a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat, és bemutatják a gyakorlati idő alatt végzett saját tevékenységüket. A beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlat teljesítésének alapfeltétele.


A hallgatók a program végeztével a munkájukról egyéni visszajelzést, valamint a szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolást kapnak.


Adatkezelési tájékoztató


Budapest, 2021. július 30.