nyito_1170x430

ÚNKP kari konferencia beszámoló

A korábbi éveknek megfelelően a 2021/2022 tanévre az Innovációs és Technológiai Minisztérium újból meghirdette az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében nyílt ösztöndíjpályázatait.


Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. Az Új Nemzeti Kiválósági Program kereti között, valamennyi kutatási időszakban megrendezésre kerülnek a különböző egyetemi karoknak a saját kari ÚNKP konferenciái, amelyeken az adott időszak ösztöndíjasai mutathatják be elért eredményeiket.


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, saját, kari ÚNKP konferenciáját 2021. november 18-án rendezte meg. A kari konferencián az ösztöndíjasok lehetőséget kaptak, hogy bemutassák az Új Nemzeti Kiválósági Program keretei között megvalósuló kutatási eredményeiket. A konferenciát Prof. Dr. Görög Márta karunk dékánja nyitotta meg, majd köszöntő szavait követően megkezdődtek az első szekció előadásai.


Összesen három szekcióban 11 fiatal hallgatói kiválóság számolt be legfrissebb kutatási eredményeiről. Az idei konferencia a jogtörténeti szekció megtartásával vette kezdetét, Antal Tamás professzor úr levezetése mellett. A szekciót Pétervári Máté nyitotta meg, majd igyekezett bemutatni a csőd fogalmát és a csődnyitás kérdéskörét az az 1881:XVII. tc. gyakorlatán keresztül. Krusóczki Bence a drogisták és gyógyszerészek záróra túllépései miatt kialakult perlekedésébe biztosított betekintést. Varga Benedek a gazdasági büntetőjog dogmatikáját elemezte előadásában, végül a szekciót Szivós Kristóf előadása zárta, aki a percezúra szerepéről beszélt a hallgatóságnak.


1


2


3


A második szekciót Varga Norbert dékánhelyettes úr nyitotta meg és látta el a levezető elnöki feladatokat. A szekció Árvai Gergő előadásával vette kezdetét, aki a mezőgazdasági öntözés jogi kihívásait mutatta be. Koncz Péter az alapjogok horizontális hatályával kapcsolatos kutatási eredményeit ismertette. Nagy Sándor Ap(p)ropó! Mobil alkalmazások a helyi önkormányzati igazgatásban címmel tartotta meg beszámolóját. Paku Orsolya pedig a szekció zárásaként A tartalommegosztó szolgáltatók felelősségi szabályainak alapjogi vizsgálatával kapcsolatos kutatási eredményit mutatta be.


4


5


A harmadik szekcióban Szuverenitástranszfer és alkotmányos identitás: Bosznia-Hercegovina esete címmel tartotta meg előadását Korponai Ákos, majd Szabó Pálócz Orsolya Az ellenségképző retorika természete válságidőszakokban című konferencia előadása következett. Kéfer Ádám előadásában az ellenzéki előválasztásról, mint a médianapirend uralásának egyfajta eszközéről tartott előadást, végül pedig a konferencia zárásaként, Csiby Fruzsina tartotta meg Ellenzéki előválasztás 2021: Politikusok a Facebookon címmel előadását. A szekció levezető elnöki feladatait Merkovity Norbert docens úr látta el.


6


Az idei év ÚNKP ösztöndíjasainak gratulálunk és kutatási témájukhoz sok sikert és megannyi további eredményt kívánunk!

 

A konferencia programja itt elérhető.