ÁLLÁSHIRDETÉS - Baks Község Önkormányzata munkatársat keres jegyző munkakör betöltésére

KÖZLEMÉNY

Baks Község Önkormányzata munkatársat keres az alábbi pozícióba az alábbi feltételekkel:

Jegyző munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatal működésének szakmai támogatása, munkáltatói jogkör gyakorlása a Hivatalhoz tartozó köztisztviselők felett, az önkormányzat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés


Jogállás, illetmény juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, 2011. évi CXCIX törvény 247. §-a szerinti szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség
 • Jó vezetői készségek
 • Rugalmasság
 • Precizitás
 • Pontosság
 • Határidők tartása
 • Csapatszellem


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

45/2012 (III.20.) Korm. rendelet, 1.sz. melléklete szerint önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásról, vezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Búza Zsolt nyújt, a 06-62/269-233 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Baksi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jegyző.


vagy


Elektronikus úton Jaksa Zsanett részére az info@baks.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Búza Zsolt, Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül az előértékelésen kiválasztott pályázok személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítása. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.