Szegedi joghallgató sikere a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság pályázatán

2020-ban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos évfordulót ünnepelt, amelyek apropóján 2020 nyarán pályázatot hirdetett diákok számára információs jogokkal kapcsolatos tudományos pályaművek beadására.

A pályázat fő kérdése az volt, hogyan látja egy mai álalános iskolai, középiskolai, valamint felsőoktatásban tanuló diák a magánélet védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának kérdéseit.


Oklevel_25858588


A pályázat felsőoktatási hallgatói kategóriájában Horváth Regina V. évfolyamos joghallgató 3. helyezést ért el „A mesterséges intelligencia térnyerésének hatása az adatvédelemre” című pályaművével a Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék mentorálásában (témavezetők: Prof. Dr. Gellén Klára és Dr. Váradi Szilvia).


oklevel_20210126-113749


A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogok -összefoglaló néven: információs jogok – Magyarországon alkotmányos alapjogként 1989-ben lettek először nevesítve a magyar Alkotmányban, majd ezt a védelmet ismételte meg 2011-ben az új Alaptörvény is. Az első törvényi szabályozás 1992-ből származik, majd 2011-ben átalakították az adatvédelmi keretrendszert, 2016-ban pedig az uniós adatvédelmi csomag, ismét jelentős változásokat hozott. Az információs jogok intézményi szintű védelmét a gyakorlatban 1995-től az adatvédelmi biztos, 2011-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el.


Díjátadóra a jelenlegi helyzetben nem került sor, ezért postai úton került kiküldésre az elismerő oklevél. Gratulálunk Reginának a szép eredményhez!

 

A beszámolót készítette: Dr. Váradi Szilvia