PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULMÁNY ÍRÁSÁRA

KERESZTÉNY JOGAKADÉMIA - „Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából” címmel tudományos pályázatot hirdet

A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia elsődleges célja, hogy a keresztény jogászok magyarországi közösségét életre hívja, valamint a keresztény jog és keresztény jogászi hivatás létét, értelmét és hasznosságát felmutassa.


Mindezek szellemében írja ki a Keresztény Jogakadémia a tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatát. A Jogakadémia felhívásának célja, hogy elősegítse olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak egy nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, és ezáltal széles körben való terjesztésre.


Választható témák


A pályázaton bármely jogterületen és jogágazaton belüli témával lehet indulni, ha az adott témát - felekezeti megkötöttség nélkül - keresztény szempontból szemléli és elemzi. Olyan munkákat várunk, amelyek alkalmasak továbbgondolásra, gyakorlati alkalmazásra vagy oktatásra.


A pályázat formai követelményei


A pályázat 12-es méretű Times New Roman betűtípussal, sorkizárt tagolással, tudományos igényességgel (tagolva, idézetek, szakirodalom pontos megjelölésével) elkészített 30-40 ezer karakter terjedelmű tanulmány. A pályaművekhez szükség esetén melléklet (kép, magyarázó ábra stb.) csatolható.


A pályázat benyújtására jogosultak köre


 • Jogi egyetemi / igazgatászervezői / államtudományi hallgatói jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek (BA/Bsc, MA/Msc, PhD)
 • Jogi / igazgatásszervező / államtudományi végzettséggel rendelkező magánszemélyek


A pályaművek megjelentetése


Jelen pályázaton részt vett megfelelő színvonalú pályaművek a Keresztény Jogakadémia által 2021-ben kiadott kötetben megjelennek, valamint íróik meghívást kapnak a Jogakadémia ugyancsak 2021-ben megrendezésre kerülő konferenciájára mint előadók. A pályázaton való részvétel lehetőséget kínál a szélesebb szakmai közönségnek való bemutatkozásra.


A jelentkezés menete


 • A jelentkező e-mailben jelzi részvételi szándékát a kapcsolattartónak azzal, hogy elküldi: önéletrajzát,
 • a kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és témavázlatot (magában foglalja a pályázati feltételeket vállaló nyilatkozatot),


A jelentkezési adatlap és a témavázlat letölthető:


http://petreczalapitvany.oldalunk.hu/site.php?sd=petreczalapitvany&page=o_MJSHzvIt


A jelentkezés, előzetes bírálatra benyújtás határideje: 2021. február 15.


Kapcsolattartó: dr. Badacsonyi Zoltán (+36 20 374 8197, petreczalapitvany@gmail.com)

 • Amennyiben a fent leírt dokumentumokat e-mailen maradéktalanul eljuttatta, a jelentkező e-mailben visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése elfogadásra került. Amennyiben hiányos a jelentkezése, e-mailben egyszer kap értesítést a pótlásra való felszólításról. Ha az egyszeri felszólítást követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget a hiányzó dokumentumok pótlásának, úgy jelentkezése automatikusan elutasításra kerül. A hiánytalan jelentkezés beadása nem jelenti egyben a témavázlat elfogadását vagy a pályamű befogadását.
 • A jelentkezést követően előzetes bírálatra kerül a jelentkező témavázlata, hogy az megfelel-e a Keresztény Jogakadémia elvárásainak, és a Választható témák cím alatt jelzetteknek.
 • Amennyiben az előzetes bírálat alapján a téma alkalmas, a Jogakadémia erről értesíti a jelentkezőt.

Az előzetes bírálat határideje: 2021. február 28.


A pályázat benyújtásának módja

Az elkészült pályaműveket a kapcsolattartó e-mail címére kérjük megküldeni.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.


A pályázat elbírálása

A beérkezett pályaműveket – azok anonimizálását és Szakmai Bizottságnak történő megküldését követően - 2021. március 15-ig bírálja el az erre a célra felkért Szakmai Bizottság.
A Jogakadémia kapcsolattartója legkésőbb 2021. március 30. napjáig elektronikus úton minden pályázót értesít az eredményről.


A bírálat szempontjai:

 • a formai követelmények teljesítése
 • a pályamű szakmai színvonala;
 • igényes formai kivitele;
 • pontos és egységes hivatkozási rendszer használata;
 • a pályamű eredményei milyen mértékben hasznosíthatók a Jogakadémia és a vonatkozó szakmai közösség céljaira.


Kelt.: Budapest, 2021. január 28.