Kiemelt_boritokep

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács legrangosabb díjai Karunkon

Kréz Gellértet, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium végzős diákját az Országos Tudományos Diákköri Tanács Junior Pro Scientia Aranyéremmel jutalmazta középiskolai tudományos teljesítményéért. A kiváló eredmények közül is kiemelkedik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 2020-ban elért 5. helyezése és a 2021-ben megszerzett 1. helyezése, valamint a XVII. KutDiák Tudományos Esszépályázatán elnyert 1. helyezés. Kréz Gellértet a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett Társadalomtudományi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Középiskolás Tagozatában is I. hellyel jutalmazta a zsűri, amelynek jutalmaként kvalifikálta magát a 35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójába.


A Szegedi Tudományegyetem támogatásával oktatónk, Dr. Pétervári Máté és középiskolai tanárának, Csobán Pálnak iránymutatása mellett a Hadtörténelem Tagozatban mutathatta be a 35. OTDK-n a Czetz János, az 1848/49. évi szabadságharc hadtudós honvédtábornoka című pályamunkáját, amelyet a zsűri III. helyezéssel jutalmazott. Teljesítményének értékét növeli, hogy tagozatában tizenkét versenyző is ismertethette dolgozatát, így különösen figyelemre méltó az egyetemi hallgatók között elért eredménye. Díja kiváló visszaigazolása Karunk utóbbi években indult törekvéseinek, amelynek célja a középiskolás diákok bevonása az egyetemi tudományos életbe.


Dr. Varga Norbertet, a Magyar Jogtörténeti Tanszék habilitált egyetemi docensét az OTDT kiemelkedő témavezetői tevékenységéért díjazta Mestertanár Aranyéremmel. Immár Karunk ötödik oktatója érdemelte ki a rangos elismerést. A díjazott 2006-ig a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén tanársegédként vett részt a Jogtörténeti Tanszék oktatásában és tdk-szervezésében, továbbá a hallgatók OTDK-ra történő felkészítésében. Oktatói pályafutását 2006-től a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékén folytatta, ahol a tanszékvezető, Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária támogatásával kezdettől fogva részt vesz a Magyar Jogtörténeti TDK-hoz kapcsolódó aktivitásokban és felkészíti a hallgatókat a tudományos diákköri rendezvényekre (OTDK, VMTDK) alkotmány- és jogtörténetből.


Mester_tanar_erem_20170710_001


A helyi és az országos versenyeken is sikerrel szerepeltek hallgatóink (szegedi OTDK-helyezettjei: 2009: Auer Ádám: I. helyezés Pro Scientia Aranyérem, 2017 és 2019: Krusóczki Bence: OTDK I. és II. helyezés, Pro Scientia Aranyérem, 2017: Szivós Kristóf különdíj, 2021: Papp Csaba István II. helyezés, Varga Benedek III. helyezés). Témavezetése mellett volt tudományos diákkori hallgatója (Dr. Pétervári Máté adjunktus, SZTE) a doktori képzés keretei között PhD-fokozatot szerzett. Hallgatói rendszeresen sikerrel pályáznak különböző ösztöndíjakra (pl. IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj, ÚNKP, Köztársasági Ösztöndíj, SZTE Talent Ösztöndíj, Sófi József Ösztöndíj) is.


Ezúton gratulálunk a díjazottaknak!


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

  • október 4.
    10:00 - 11:00
    A műhelyvitára előkészített doktori értekezés megtekinthető az alábbi webcímen: http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola

Legolvasottabb