szerb_magyar_konferencia

Nyolcadik alkalommal zajlott a tanácskozás a szerb és a magyar (nemzeti) jog harmonizációja az Európai Unió jogával és a határon átívelő együttműködés című rendezvény keretén belül

2021. június 17-én nyolcadik alkalommal került megrendezésre az SZTE Állam- és Jogtudomány és az Újvidéki Jogi Kar közös, A szerb és a magyar (nemzeti) jog harmonizációja az Európai Unió jogával és a határon átívelő együttműködés című konferenciája. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, idén rendhagyó módon, digitális platformon zajlott az esemény a szegedi partner szervezésében.


A konferenciát Csatlós Erzsébet nemzetközi ügyekért felelős referens köszöntője nyitotta, ezt követte Prof. Dr. Görög Márta, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának és Prof. Dr. Slobodan Orlović, a Novi Sad-i Egyetem aldékánjának beszédjei, amelyben üdvözölték a résztvevőket.


A nap folyamán a konferencia három szekció keretén belül folytatódott – az A szekció keretén belül alapjogokkal, a B szekcióban államügyekkel, bűnügyi törvényekkel és helyi önkormányzatokkal, a C szekcióban pedig gazdasági ügyekkel kapcsolatos bemutatókat tekinthettünk meg. A prezentációk angol nyelven folytak, legtöbbjüket élénk beszélgetés követte. Az előadások során változatos témakörökbe nyerhettünk betekintést, mint például: a gyermekek jogai a kortárs családjog keretében a COVID-19 járvány alatti Európában, a külföldi befektetések védelme a COVID-19 közepette vagy az európai országok közötti bűnügyi kooperáció a COVID-19 alatt stb. A konferencia előadásai átfogó képet mutattak az Európában bekövetkező változásokra és a jövőt illető tendenciákat a jog, a közgazdaságtan és a politika területén.


Az A szekciót nyitó bemutatót Gordana Kovaček-Stanić tartotta, a gyermekek nagyszülőkkel való kapcsolattartási jogait vizsgálta a kortárs családjog keretében a COVID-19 alatt Európában. Ezt követte Senad Jasarević a gyermekek és fiatalok védelmének helyzetéről tartott prezentációja a szerb munkajog keretén belül, a szünet előtt pedig Hajdú József szociális jogokról szóló előadását láthattuk, majd Juhász Zsuzsanna ismertette a magyarországi börtönök világjárvány alatti helyzetét.


Az első szünetet követően négy újabb bemutatóra került sor: Rida Zulfiqar a szerbiai nemi egyenlőség és emberi jogok jogpolitikai összehasonlításáról a magyar jogi kerettel , Csatlós Erzsébet a konzuli védelem adminisztrációjáról, Luu Tuan Anh a közegészségügy és az emberek szabad mozgásának korlátozásairól az Európai Unióban, Pongó Tamás pedig a szólásszabadságról a Facebook Oversight Board döntéseinek fényében – az összes előadás az adott témát a COVID-19 világjárvány kontextusában vizsgálta. A második szünetet követően Lukács Adrienn és Tayfun Tümtürk hasonló témát feldolgozó prezentációi kerültek bemutatásra, az otthoni munkavégzésről a pandémia idején - az adatvédelmi és a munkavállalói magánélet aspektusainak. keretében, Visontai -Szabó Katalin pedig a pandémia és a családon belüli erőszak kapcsolatát elemezte.


szerb2


A B szekciót Prof. Dr. Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közjogi Intézetének vezetője vezette elnökként. Ebben a szekcióban főként a COVID-19 okozta pandémiával kapcsolatos témák hangzottak el, mely során több érdekes információhoz jutottunk, hiszen a szerb előadók szemszögéből is megismerhettünk minket is érintő problémákat. Az előadók a témát több jogi aspektusból is megvizsgálták, többek között közigazgatási szempontokat érintően a helyi önkormányzatokat érintő változásokról, illetve büntetőjogi oldalról is. Az elhangzott előadások rengeteg információval szolgáltak, az előadók világos és érthető előadásmódja, illetve a prezentációk látványossága még tovább emelte a konferencia színvonalát. Az előadások végével lehetőség nyílt kérdéseket feltenni, amivel a többi előadó is hozzászólhatott az aktuális témához.


szerb3


A C szekciót Prof. Dr. Nagy Csongor István, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Magánjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára vezette, elnökként. A szekcióban elhangzott előadások általánosságban a gazdasági ügyeket dolgozták fel, amelyeket nagyon érdekes volt meghallgatni, főleg a szerb professzorok szemszögéből. Az előadók között ott volt Dušan Nikolić professzor, aki a bornyilatkozat és címkézés jogi viszonylatait vizsgálta, és az ezzel járó problémákat, Ljubomir Stajić professzor nem tudott megjelenni a konferencián, így testvére, Nenad Stajić helyettesítette őt - az előadása a Szerb Köztársaság energiaellátási infrastruktúrájának védelmével kapcsolatos biztonsági és jogi szempontokról szólt. Maja Stanivuković Professzor Asszonytól hallhattuk a harmadik előadást, akinek témája a befektetői állam vitarendezési záradékának reformjának legfontosabb elemei a 2014. évi szerbiai kétoldalú beruházási szerződésben volt, őt követte Sanja Đajić a jóhiszeműség elvének reneszánsza a legújabb nemzetközi befektetési választottbírósági eljárásban és szerződéskötésben című prezentációja, Muhammad Abdul Khalique Az EU által javasolt multilaterális befektetési bíróság: Megoldja-e a jelenlegi ISDS rendszer problémáit?, Bojan Pajtić a tisztességtelen verseny megelőzése a szerb és a Magyar jogban, valamint a jogi és üzleti gyakorlatban bemutatói, a szekciót Narmin Miriyeva A COVID-19 jogi hatása az online fogyasztói magatartása prezentációja zárta.


szerb4


Az esemény lehetőséget nyújtott arra, hogy gazdagítsa a résztvevők meglátásait, a konferencia sikerességét bizonyítja, hogy a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére sikerült megvalósítani a rendezvénysorozat fő szándékát: kapcsolatot teremteni a két jogrendszer különböző témái között, megvitatni a nézőpontok különbözetének okait, új dimenziókat nyitni egymás látásmódjának megismerése és megértése érdekében.


A beszámolót készítette:

Bordás Evelin, Sindel Kíra Daniella és Szántó Arnold-István


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

  • október 4.
    10:00 - 11:00
    A műhelyvitára előkészített doktori értekezés megtekinthető az alábbi webcímen: http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola

Legolvasottabb