1170x430

Kitüntetéseket vehettek át az SZTE ÁJTK kutatói és oktatói az Egyetem Napján

Ünnepi Szenátusülés zárta 2021. november 13-án a Szegedi Tudományegyetem Napját. Az ünnepségen a hagyományokat követve a felsőoktatási intézmény munkáját támogató jeles személyiségeknek Doctor Honoris Causa címet, továbbá rangos egyetemi díjakat és elismerő okleveleket adományozott az universitas vezető testülete. A kitüntetettek sorát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kutatói és oktatói is erősítették.01


Az Egyetem Napján tartott Ünnepi Szenátusülésen, amelyet a Szegedi Tudományegyetem alapításának 440. és szegedi befogadásának 100. évfordulója alkalmából rendeztek, számos díszvendég tette tiszteletét. Jeles személyiségek, közjogi méltóságok, továbbá a testvéregyetemek vezetői is részt vettek az eseményen, amely az idei évben is angol nyelven zajlott.


Az eseményt Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora nyitotta, ünnepi beszédével. Őt követte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettese, aki a felsőoktatásban végbemenő változásokról beszélt. Ezt követően Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Sylvie Retailleau, a The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) elnöke összegezte az SZTE és a EUGLOH közötti kapcsolatot és eredményeket.


MINDENT A DOCTOR HONORIS CAUSA CÍMRŐL


Nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkát végző, továbbá a Szegedi Tudományegyetemmel eredményes kapcsolatban álló kutató kaphatja meg kitüntető címként az SZTE Doctor Honoris Causa címet.


2021-ben kilenc tudóst avattak az SZTE díszdoktorává, köztük Prof. Dr. Bertrand Mathieu, az Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Egyetem tudósát.


03


A hagyományokat követve 2021-ben a Doctor Honoris Causa cím átadása után az SZTE egyik új díszdoktora mondott köszöntőt. Idén Prof. Dr. Bertrand Mathieu a díjazottak nevében kiemelte: megtisztelő számára, hogy átvehette a Doctor Honoris Causa címet, amely egy több éves, közös munka eredménye. Hangsúlyozta: ezt bizonyítja maga a „university” szó eredete is, amely arra utal, hogy együttműködésre van szükség a tudomány fejlődéséhez. Együttműködésre az egyetemek, a professzorok, a tanárok és a hallgatók között. Az pedig különösen gyümölcsöző lehet az ilyen együttműködéseknél, ha különböző kultúrák tudását egyesíti, pontosan úgy, ahogyan a Szegedi Tudományegyetem is teszi, amely ma már Európa szerte egy jól ismert kutatóegyetem.


A PRO UNIVERSITATE DÍJTÓL, A KIVÁLÓ PHD TÉMAVEZETŐ ELISMERŐ OKLEVÉLIG


Az SZTE Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott 2020-ban: John Leslie Corpsnak, a Liconic UK LTD igazgatójának; Dr. Röst Gergelynek, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék egyetemi docensének; Prof. Dr. Tóth Péternek, a Bartók Béla Művészeti Kar általános dékánhelyettesének és tanszékvezető egyetemi tanárának. 2021-ben pedig Prof. Dr. Fazekas Andrásnak, a Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Klinika emeritus professzorának.


A kuratórium javaslatára 2020-ban az SZTE Szenátusa Klebelsberg Kunó-díjat adományozott Prof. Dr. Hohmann Juditnak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet intézetvezető egyetemi tanárának. A Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatát pedig Dr. Szalay István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet professor emeritusa vehette át.

 

Az SZTE nyugdíjba vonuló munkatársai közül Professor Emeritus kitüntető címben részesítette Dr. Paczolay Pétert, az Állam- és Jogtudományi Kar felterjesztésében, és Dr. Petri Andrást, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar javaslatára.

 

Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet kapott: Prof. Dr. Sümegi Pál, a Természettudományi és Informatikai Kar Földtani és Őslénytani Tanszékről, élettelen természettudományok és matematika tudományterületen; Prof. Dr. Boros Imre, egyetemi tanár, élettudomány tudományterületen; Dr. Kaszaki József, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi docense; Prof. Dr. Németh T. Enikő, a Bölcsészettudományi Kar Általános Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanára.


A 2019-BEN ALAPÍTOTT DÍJAK KITÜNTETETTJEI KÖZÖTT AZ SZTE ÁJTK OKTATÓI

 

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi az oktatói, kutatói, gyógyítói, tudományos és publikációs tevékenységet és az utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ennek elismeréseként az Egyetem Szenátusa a 2019-es tanév tavaszi félévében új díjakat alapított.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2020-ban az Év Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Prof. Dr. Kukovecz Ákosnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék egyetemi docensének; Humán- és Társadalomtudományok tudományterületen Prof. Dr. Szajbély Mihálynak, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalmi Tanszék egyetemi tanárának; Élő természettudományok tudományterületen Prof. Dr. Vécsei Lászlónak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika akadémikusának és egyetemi tanárának.

 

2021-ben az Év Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Prof. Dr. Farkas Beátának, a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet egyetemi tanárának; Élettelen Természettudományok és Matematika tudományterületen Prof. Dr. Gergely Árpádnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék egyetemi tanárának; Élő természettudományok tudományterületen Prof. Dr. Varró Andrásnak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2020-ban az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Czakó Gábornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi docensének; Élettudomány tudományterületen Dr. Tombácz Dórának, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet egyetemi docensének; Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Dr. Udvari Beátának, a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete egyetemi docensének.

 

04


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2021-ben az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Dr. Molnár Erzsébetnek, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi adjunktusának; Élettudomány tudományterületen Dr. Nonn Mária Melindának, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet tudományos munkatársának; Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Tóth Renátának, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék tudományos munkatársának.

 

02


KRISTÓ GYULA NYOMDOKAIN

 

Az Alapítvány Kuratóriuma Kristó Gyula-Díjat adományozott Dr. Bara Péter Tamásnak, a kiemelkedő jelentőségű középkorkutatónak.

 

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa Csengery János Emlékérem elismerést adományozott Prof. Dr. Patkós Andrásnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai Tanszék professor emeritusának.

 

Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózattal zárult.

 

Végezetül Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja egy állófogadásán mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte: Klebelsberg Kunóhoz hasonlóan a jelenlegi egyetemi vezetés célja is az alkotás.


Fotók: Bobkó Anna, Sahin-Tóth István