Palyazati_Felhivas

Magyar Jogász Egylet (MJE) pályázati felhívása

A Magyar Jogász Egylet (MJE) pályázatot hirdet graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktoranduszhallgatók részére kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervező tevékenységük támogatása érdekében.

Az MJE Ösztöndíjprogram kiemelt célja az innovatív műfajok hallgatók körében történő népszerűsítése. A választható műfajokban végzett alkotótevékenység hozzásegítheti a hallgatókat ahhoz, hogy reagálni tudjanak a változó világ kihívásaira. Alkalmasak ugyanis olyan, újító jellegű ötletek kidolgozására, amelyek választ adhatnak a jogdogmatika-, illetve a jogintézmények által le nem fedett területek problémáira, valamint hozzájárulhatnak a jogrendszer működésének, elveinek megújításához, hatékonyságának növeléséhez.


I.

Támogatható tevékenységek

 

1. Szakmai fórum szervezése és moderálása

A pályázó hallgató az általa érdekesnek tartott, a joggyakorlat szempontjából is releváns témában szakmai, kutatási tervet (továbbiakban: Terv) állít össze fórumbeszélgetésre. A témaválasztás során előnyt élveznek a digitalizáció jogrendszerre gyakorolt kihívásaival foglalkozó tématervek, de bármilyen más témában is lehet pályázatot benyújtani.[1]


A Terv az alábbiakat tartalmazza:

  • A választott téma megjelölése és a választás indokolása;
  • A témával összefüggésben felvetődő kérdések felsorolása, amelyekről a fórum során a megkeresett személyekkel beszélgetni szeretne (maximum 2 személy jelölhető meg);
  • A megkeresésre javasolt személy(ek) megjelölése, feltüntetve azt is, hogy mely szerv(ek)től kerülnek felkérésre;
  • Terjedelem: 8.000-12.000 leütés.

A pályázaton nyertes hallgató feladata a tervben megjelölt témában való elmélyedés, majd a vállalás szerinti szakmai fórumbeszélgetés megszervezése és levezetése.[1] Az Ösztöndíjprogramban elnyert MJE ösztöndíj felhasználását igazolandó a nyertes pályázó záróbeszámolót készít, amely tartalmazza a fórumbeszélgetés megszervezésének és lebonyolításának tapasztalatait. A záróbeszámoló fényképes összefoglaló formájában a MJE honlapján is közzétételre kerül. A záróbeszámoló benyújtásának határideje: 2022. április 15.


2. Jogi blog (blawg) író pályázat

A pályázó hallgató kutatási vázlatot (továbbiakban: Vázlat) állít össze minimum 5 darab, maximum 10 darab, 1.500-2.500 szavas, angol nyelvű blogbejegyzés elkészítésére a Constitutional Discourse (CD) elnevezésű blogon[1] történő megjelentetés céljából.


A Vázlat az alábbiakat tartalmazza:

  • A választott téma megjelölése, amelynek az alkotmányjogi diskurzus széles értelemben vett területéhez szükséges kapcsolódnia (nemzetközi-, európai-, nemzeti közjog, alkotmányjog), igazodva a CD tématerületeihez;
  • A választás indokolása;
  • Az egyes blogbejegyzések tartalmának ismertetése (cím, főkérdés, válaszok rövid összefoglalása);
  • Terjedelem: 8.000-12.000 leütés.

A pályázaton nyertes hallgató feladata a vázlatban megjelölt témában való elmélyedés, majd a vállalt mennyiségű blogbejegyzés közlésre alkalmas formában történő elkészítése. A pályázaton nyertes posztok közlése nem automatikus. A nyertes hallgató az egyes blogbejegyzések tartalmáról – azok megjelenését megelőzően – a CD kijelölt kapcsolattartójával rendszeres időközönként konzultációt folytat. A CD szakmai gárdája az egyes blogbejegyzések olvasószerkesztését és tudományos szaklektorálását még közlés előtt elvégzi és egyezteti a szerzővel az esetlegesen szükséges változtatásokat. A publikálások végső határideje: 2022. április 15.


II.

Pályázati feltételek

 

1. Graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktorandusz hallgatók nyújthatnak be pályázatot.
2. Egy hallgató mindkét kategóriában benyújthat pályázatot.

III.

A pályázat benyújtása


Pályázatot benyújtani 2021. november 15. éjfélig lehet az ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu email címen a választott kategóriá(k)hoz tartozó, csatolt pályázati terv megküldésével.


IV.

Ösztöndíj

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 500.000 (ötszázezer) Ft

Díjazható pályázatok száma összesen 5; kategóriánként nincs megkötés.


Pályázónként elnyerhető ösztöndíj (továbbiakban: MJE ösztöndíj) összege kategóriánként: 100.000 Ft/fő

 

V.

A pályázatok elbírálása

 

A pályázatok elbírálása legkésőbb 2021. november 30. napjáig történik.

A pályázatokat egy háromtagú bizottság (továbbiakban: Bíráló Bizottság) bírálja el.

A nyertes hallgatókat megillető MJE ösztöndíj kifizetéséről a Bíráló Bizottság a pályázatban foglaltak alapján dönt.

 

Az MJE ösztöndíjak kifizetése legkésőbb 2021. december 23. napjáig történik.

 

A nyertes hallgatóknak a pályázatban tett vállalások teljesítését legkésőbb 2022. április 15. napjáig szükséges igazolni a választott Támogatható tevékenység kategóriához kapcsolódóan meghatározott feltételek szerint.

 

 

 


[1] Témamegkötés: Az MJE missziójába és szakmai tevékenységi körébe eső területen, a választott téma kifejezetten joggyakorlati, illetve azzal összefüggő esetleges elméleti kérdéseinek tárgyalása.

[2] A konkrét személy(ek) felkérésében az MJE igény esetén segítséget nyújt. A szakmai fórum lebonyolításához helyszínt, illetve reklámot az adott Jogi Kar biztosít.

[3] Az MJE szakmai partnere a Constitutional Discourse (CD) elnevezésű, 2021 márciusában indult, angol nyelvű blog.