92._Unnepi_Konyvhet_esemenyei_az_Allam-_es_Jogtudomanyi_Karon

92. Ünnepi Könyvhét eseményei az Állam- és Jogtudományi Karon a „Tradíció és Innováció” jegyében

Az Állam- és Jogtudományi Kar mindig kiemelten fontosnak tartotta, hogy a munkatársak publikációi megfelelő bemutatás keretében ismertetésre kerüljenek. Erre kiváló lehetőség nyílt a 92. Ünnepi Könyvhét, amelynek mottója: „440 éve az oktatás és tudomány szolgálatában, 100 éve Szeged és a régió fejlődéséért” kapcsán az alábbi két kötet került bemutatásra.

„Tradició”

A centenáriumi 2021/2022. tanév kari programsorozatának első és egyben kiemelt eseménye volt A Szegedi Tudományegyetem jogász professzorai I. című kötet bemutatása. A kötetben található 51 professzor életrajzi adatait és tudományos munkásságának jelentős eredményeit bemutató, oktatóink és kutatóink, professzorok és fiatal doktorandusz kollégáink által írt tanulmányok a kar történetének kolozsvári időszakától kezdve nyújtanak betekintést a 150 évvel ezelőtti alapításunkat követő kar történetébe, közelebbről véve a kari szellemi örökségünk olyan alapvető eredményeibe, amelyet át- vagy épp továbbgondolva hozzájárulnak a jelenkori állam- és jogtudomány fejlesztéséhez, hiszen karunk múltja jövőnk fundamentuma. A kötetet bemutatta: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária (SZTE-ÁJTK, Magyar Jogtörténeti Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanár, a FORVM főszerkesztője, akinek beszélgető partnere Prof. Dr. Balogh Elemér (SZTE ÁJTK, Európai Jogtörténeti Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanár volt. A MTA SZAB székházban 2021. szeptember 8. 16:00-17:30 között megtartott eseményen a szerzők és az oktatói közösség nagy létszámban jelen volt, ahol tanúi lehettünk kari tradíciók, hagyományok, professzori életképek felvillantásának egyaránt. Méltó tisztelgés volt ez elődeink nagysága előtt.


„Innováció”

Az Állam- és Jogtudományi Kar számára nem csak a hagyományok őrzése, hanem az új gondolatok, eszmék és kutatási irányok felkarolása és kibontása is fontos célkitűzés, hogy a jövő társadalmi gondolkodását formáljuk, a jogalkotási folyamatokat helyes irányba terüljük.

A 92. Ünnepi Könyvhét másik fontos kari relevanciájú eseménye Dr. Pongó Tamás adjunktus (SZTE ÁJTK Közjogi Intézet) monográfiájának, A cyberbullying és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére bemutatása volt. A szerző beszélgető partnere Dr. Sulyok Márton adjunktus úr (SZTE ÁJTK Közjogi Intézet) volt. A 2021. szeptember 13-án 16:00-17:30 között a MTA SZAB székházban tartott beszélgetésen hallgatók is részt vettek, hiszen az internet világában különös fontos, hogy ne csak a joggal foglalkozó szakember legyen tisztában a digitális platformok rejtette veszélyekkel, hanem maga a felhasználó is.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *