Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának egykori, fiatalon elhunyt tanítványa, Bárczi Zoltán emlékére pályázatot hirdet a róla elnevezett díj és az azzal járó pénzjutalom elnyerésére.


Az Alapítvány névadója az európai közösségi jogra specializálódott, posztgraduális képzések során mély elméleti ismereteket szerzett a témában, amelyen felül széles körű gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. Dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottság Jogi Főosztályán, majd nemzetközi ügyvédi irodákban itthon és külföldön. Az alapítvány célja az európai integráció eszméjének előmozdítása, a névadó emlékének megőrzése, valamint a magyarországi jogi egyetemeken tanuló, az uniós jog területén mélyreható ismeretekkel bíró joghallgatók támogatása.


Pályázhat valamennyi magyarországi állam- és jogtudományi karon jelenleg tanuló, illetve 2020 tavaszán végzett joghallgató – ideértve a szakjogászi képzésben, jogi továbbképzésben részt vevő hallgatókat is –, aki kiemelkedő eredményt ért el az uniós jog elsajátításában.


A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az európai integráció legújabb magyar vonatkozású fejleményeinek ismertetését (2 oldal terjedelemben),
  • a pályázó érdeklődési körének és jövőbeni életpályájára vonatkozó elképzeléseinek leírását (1 oldal terjedelemben),
  • a pályázó nevét és elérhetőségét (e-mail címét, postacímet, telefonszámaát, bankszamlaszámát),
  • az oktatási intézmény megjelölését (amelyben tanulmányait folytatja/folytatta),
  • a pályázat jeligéjét, a jelen felhívás mellekletét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szellemében, valamint a melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltve külön, zárt borfíékban csatolva;
  • az uniós jog bármely területét feldolgozó, 1-1,5 szerzői ív (40-60 ezer karakter) terjedelmű, lábjegyzetekkel es irodalomjegyzekkel ellátott tanulmányt, a pályazó áItal választott jeligével ellátva.

A pályázatot két példányban, mellékletekkel, az ELTE ÁJK Nemzetkozi Jogi Tanszekén személyesen (1053 Budapest, Egyetem ter 1-3 .) vagy postai úton (1364 Budapest , Pf. 109.) kell benyújtani.


Benyújtási határidő: 2022 . április 8. (péntek)


A benyújtott pályázati tanulmanyt az Alapítvány Kuratóriuma által kijelölt, egyetemi oktatókból álló háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A bíralat eredményéről a pályázók 2022 júniusában írásbeli értesítést kapnak .

 

A pénzdíj mértékét és a díjazottak számát az Alapítvány Alapító Okiratával összhangban évente a Kuratórium határozza meg. A Kuratórium több pályazót is részesíthet díjazásban. A pénzdíj összege általában díjazottanként 200 000 Ft. A Kuratórium mindezek mellett a szakmai zsűri javaslata alapján 100 000 Ft-os különdíj, illetve pénzdíjjal nem járó elismerő oklevél és emlékplakett odaítélésére is jogosult.


További információk az alábbi linken érkető el.

Melléklet a Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány 2021. évi pályázati felhívásához - Adatvédelmi tájékoztató

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *