2021-2022_osz

Pályázati felhívás az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára 2021-2022 ősz

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a tanulmányaikat 2014 és 2020 között megkezdett, nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.


KIVÁLÓSÁGI pályázat


Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2020-2021-es tanév tavaszi szemeszterében, és a pályázat benyújtásának napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2021/2022. tanév I. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben kerül átutalásra.

A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott.


A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni.

Letölthető:www.juris.u-szeged.hu / IM pályázatok, ösztöndíjak / IM Jogászösztöndíj

Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozását tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el),
  • ProJure vagy ELSA tagság keretében kifejtett aktív tevékenység igazolása stb.

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy ne csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.). A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.


A pályázati anyagot nyomtatva, névvel és Neptun kóddal ellátott borítékban a Tanulmányi Osztály Fsz. 31-es irodájában kell személyesen leadni, a dátum rögzítésével, aláírással szeptember 27-29. közötti időszakban, legkésőbb szeptember 29. 16 óráig. Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.


Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízottja és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

A pontozási rendszer táblázata (letöltés) elérhető a honlapunkon.

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át.

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira.

A szabályzat szerint ebben a szemeszterben a 2021. évi OTDK-n elért eredmények számíthatók be.

Ezen kívül csak az a TDK-tevékenység pontozható, amellyel jogosítás volt szerezhető a 2021. évi OTDK-n való részvételre (a 2020. őszi kari TDK-konferencián való részvétel). Más, tanszéki TDK-előadás nem pontozható. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.


A pályázat benyújtására 2021. szeptember 29. szerda 16.00 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag az időben leadott dokumentumok alapján történik!

A rangsorolással kapcsolatos döntés miatt az elbírált pályázatok megtekintésére október 7-8-án 11.00 óráig a TO vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lesz lehetőség. A jogorvoslati kérelmek beadása 2021. október 8. 12.00 óráig lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnek küldött e-mailben. A pályázati rangsor véglegesítésére 2021. október 8-án kerül sor.


TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ pályázat


Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,50-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2020-2021-es tanév tavaszi szemeszterében.

A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével - a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből szeptember 30-án leszűrjük az aktív státuszú hallgatók adataival. A tanulmányi ösztöndíjas lista október 8-án kerül közzétételre. Észrevételeiket október 11-én 16.00 óráig tehetik meg Lakatos Andrea osztályvezetőnek küldött e-mailben: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

Az ösztöndíj az elért átlag, a rangsorban betöltött helytől és az ösztöndíjra jogosultak számától függően kerül meghatározásra a rendelkezésre álló összeg felosztásával. Az IM tanulmányi ösztöndíjas lista az ösztöndíj összegeivel is közzétételre kerül.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben történik.


További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Siket Judit tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízott asszonyhoz: siket.judit@juris.u-szeged.hu


Technikai problémák esetében Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu


A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *