Hallgatói siker az SZTE ÁJTK-n: gyakornokként fogadták Sevaracz Lucát az AB-n

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és az Alkotmánybíróság között fennálló együttműködésnek köszönhetően újabb szegedi hallgató töltött el élményekben gazdag gyakorlati időt az AB-n.


Sevaracz Luca miután befejezte Szegeden a középiskolát, úgy döntött önállósodik, és a fővárosba költözik. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán kezdte meg felsősokú tanulmányait, két év után azonban visszatért szülővárosába. Azóta az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Idegennyelvi Modul szakán bővíti tudását, jelenleg végzős hallgatóként. Döntését nem bánta meg, sőt örül annak, hogy volt bátorsága változtatni eredeti tervén.


- Milyen előnyökkel jár az SZTE-n jogot tanulni?

 

- Szerintem az SZTE ÁJTK legnagyobb előnye, hogy úgy biztosít több fronton is versenyképes tudást, hogy közben a hallgatók többsége képes megőrizni jövendőbeli hivatásuk iránt érzett lelkesedést. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hallgatókra van bízva, hogy mennyit aknáznak ki a Kar által felkínált lehetőségekből. Gondolok itt többek között a hazai, valamint a nemzetközi versenyeken való részvételre, a külföldi tanulmányutakra, a tudományos diákköri tevékenységekre, az egyesületi, vagy akár a pro bono munkákra. Ilyen egyedülálló lehetőségeket kínál ugyanis az SZTE ÁJTK. Nem beszélve az Alkotmánybírósággal létrejött együttműködési megállapodásról, amely keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik részt venni az Alkotmánybíróság által kínált, szakmai gyakornoki programban is.


Az Alkotmánybíróság szakmai gyakornoki programjának célja, hogy a résztvevők, a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaikhoz igazodó gyakorlati ismeretek érdekében, megismerjék az Alkotmánybíróság szervezetét és működését, betekintést nyerjenek az Alkotmánybíróságon folyó szakmai munka részleteibe. A szakmai gyakornoki programra történő jelentkezéssel és a gyakornokok fogadásával kapcsolatos fontosabb tudnivalók a következők: gyakornokot az Alkotmánybíróság tagja (kivételes esetben főtitkára és a gazdasági főigazgató) fogadhat. Ennek érdekében a leendő gyakornokoknak a jelentkezést megelőzően fel kell venniük a kapcsolatot velük. A szakmai gyakorlaton felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik tanulmányaikat az állam-, jog-, közigazgatási-, igazgatási- vagy politikatudományok területén végzik. A jelentkezésben közölni kell, hogy a hallgató melyik alkotmánybírónál (vagy a főtitkárnál, gazdasági főigazgatónál) fogja tölteni a gyakornoki idejét, továbbá a gyakornoki idő kezdetének tervezett időpontját, időtartamát. A gyakorlat kezdetének pontos időpontját az őt fogadó alkotmánybíróval egyetértésben állapítja meg a főtitkár, arra is tekintettel, hogy az egy időben az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott gyakornokok száma nem haladhatja meg az öt főt. A gyakornokok a gyakorlati idő első részét a főtitkárságon töltik, ahol megismerkednek a főtitkárság működésével (indítványelemzés stb.), és ezt követően folytatják munkájukat az őket fogadó alkotmánybíró stábjánál. Az Alkotmánybíróság gyakornoki programjáról részletes tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el.


A gyakorlatra történő jelentkezés az SZTE ÁJTK és az AB között létrejött együttműködésnek köszönhetően kari közvetítésen keresztül is lehetséges. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar munkatársai fényképes önéletrajzot és motivációs levelet várnak a hallgatóktól a tribl.norbert@szte.hu e-mail címre, amelyet továbbítanak az Alkotmánybíróságnak.

- Te is része vagy ennek a programnak. Mi volt a célod azzal, hogy jelentkeztél?

 

- Tudásszerzés. Szerettem volna új ismeretekkel gazdagodni, megtanulni a döntéshozatali folyamat összefüggéseit, érdekelt, hogy az eddigi tanulmányaim alapján elsajátított tudást hogyan tudom a gyakorlatban kamatoztatni. A tudásmegszerzés folyamatának ugyanis az is része, hogy egy akár húsz–harminc oldalas indítványból megtanuljuk kihámozni a lényeget, és megfejteni azt, hogy mi a jogkérdés, mire kell – még ha csak hallgatóként is – valójában választ adni. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy az indítványok mögött emberi sorsok vannak, amelyeket – ha lelkiismeretesen szeretnénk elvégezni a feladatot – nem hagyhatunk figyelmen kívül. A gyakornoki munka további része, hogy meg kell tanulnunk egy-egy kérdést illetően relatíve rövid idő alatt saját álláspontot kialakítani és amellett magabiztosan érvelni. Ezekhez az elvárásokhoz igyekeztem felnőni, ezért jelentkeztem a programba.


Sevaracz_Luca_az_SZTE_AJTK_vegzos_hallgatoja

Sevaracz Luca, az SZTE ÁJTK végzős hallgatója


- Meddig tartott ez a gyakornoki program a számodra és melyik alkotmánybíró stábjához kerültél? Tudomás szerint ugyanis a gyakornokok a gyakorlati idő első részét a főtitkárságon töltik, ahol megismerkednek a főtitkárság működésével (indítványelemzés stb.), és ezt követően folytatják munkájukat az őket fogadó alkotmánybíró stábjánál.


- Igen, ez így van. Én Sulyok Tamás Elnök Úr Stábjához kerültem, ahol egy családiás közösség fogadott. A Stábon belül Auer Ádámmal dolgoztam együtt, akihez bármilyen kérdéssel és kéréssel bizalommal fordulhattam, mindvégig egyenrangú félként tekintett rám. Számomra a gyakorlat hat hétig tartott. Ezt az időt egyébként kis túlzással a jelentkező hallgató határozza meg, tapasztalataim szerint viszont az Alkotmánybíróság igen rugalmas a kérdésben.


- Végezetül: mi okozta a legnagyobb sikerélményt ezen idő alatt?


- A legnagyobb sikerélményt egy konkrét határozattervezet elkészítésében való közreműködés hozta meg. Egy szociálisan érzékeny ügyről volt szó, ekkor erősödött fel bennem az a már korábban is említett gondolat, hogy meg kell tanulnom meglátni és megérteni azokat az élethelyzeteket, amelyek az indítványok mögött lapulnak. Az említett ügyben nekem is volt szerepem, ugyanis az általam írt része az indokolásnak változtatás nélkül került elfogadásra egy alkotmánybírói ellenszavazat ellenében. Jó volt látni, hogy az Alkotmánybíróság figyelembe vette a kiszolgáltatottak helyzetét és arra törekedett, hogy mind szakmailag, mind emberileg helyes döntést hozzon az ügyben. Az elsődleges sikerélmény persze mégis csak az, hogy részt vehettem a programban.


Pósa Tamara